Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 34/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65, 73 ve 167
Karar Konusu:İTİRAZA EKLENEN, İTİRAZ KONUSU GAZETE YAZILARININ FOTOKOPİ OLDUĞU, HANGİ GAZETEYE AİT OLDUĞUNUN AÇIKÇA BELLİ OLMADIĞI VE HANGİ TARİHLİ OLDUĞUNUN GÖZÜKMEDİĞİ GEREKÇELERİNE ATFEN İTİRAZ REDDOLUNUR. KAMUOYU YOKLAMALARI VEYA ARAŞTIRMALARININ YAYIMLANMASI İLE İLGİLİ İLKE KARARI.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisi genel sekreterliği Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı 1.4.1995 tarih ve 19/1995 sayılı itirazda 1.4.1995 tarihli Vatan Gazetesinin 5. sayfasında Abdullah Azizoğlu’nun “Ayna” başlıklı köşe yazısı altında “Üç Anket” yan başlığı ile ve yine 1.4.1995 tarihli Yeni Demokrat Gazetesinin 2. sayfasında “Flaş Gündem” başlığı altında yer alan “Anketler Denktaş’ın zaferini ilan etti – Bu İş Tamam” tam manşeti ve aynı sayfada Sabahattin Ali tarafından "Günün Yazısı" köşesinde yer almak sureti ile yayımlanan yazılar ile sözü edilen gazetelerin seçim yasalarını deldiğini ve/veya oy verme gününden 15 günden az bir süre kalmasına rağmen ve bu mahiyetteki yayınlar ilgili yasaca açık ve sarih bir şekilde yasaklanmış olmasına rağmen anılan gazetelerin kamuoyu yoklama sonuçlarını ilan etmek

ve/veya yayımlamak ve/veya duyurmak ve/veya süresinde yapılan kamuoyu yoklamalarına ilişkin yorum yapmakla ve/veya ahar surette ilgili Yasayı ihlal etmiş oldukları hususunu iddia ederek buna sebebiyet veren gazetelerin ve/veya bunların sorumlularının ve işbu yazıları yazan kişilerin cezalandırılması babında ilgili yasa uyarınca gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi.

Konu görüşüldü ve gereği düşünüldü:

(1)

İtiraza eklenen ve Abdullah Azizoğlu’na ait olduğu görülen “Ayna” başlıklı köşede “Üç Anket” manşeti altındaki yazıyı içeren, Vatan gazetesinin 5. sayfası olduğu ileri sürülen sayfanın fotokopi olduğu, hangi gazeteye ait olduğunun açıkça belli olmadığı ve hangi tarihli olduğunun gözükmediği ve

(2)

Yine itiraza ekli ve “Flaş Gündem” başlığı altında yer alan “Anketler Denktaş’ın zaferini ilan etti – Bu iş tamam” tam manşeti altındaki yazı ile “Bu iş bitmiştir” manşeti altındaki “Günün Yazısı” köşesinde yer alan ve Sabahattin Ali tarafından yazıldığı görülen yazıyı içeren Yeni Demokrat Gazetesinin orijinal olmayıp fotokopi olduğu ve ayrıca orijinal sayı olduğu kabul edilse dahi hangi tarihli olduğunun belli olmadığı

gerçeklerine atfen itirazın oybirliği ile reddine karar verilerek kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları konusu yeniden tezekkür edildi ve oybirliği ile bir ilke kararı alınarak bunun aşağıdaki şekilde Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.

“Yüksek Seçim Kurulu 28 Mart 1995 tarih ve 12 numaralı duyrusu ile değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 65(3) maddesinin seçimlerle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az onbeş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine; onbeşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilan edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amir olduğunu belirterek, 15 Nisan 1995 tarihinde yer alacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 31 Mart 1995 tarihinden

sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilan edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı hususlarını ilgililere duyurmuştu.

U.B.P., 1 Nisan 1995 tarih ve 19/95 sayılı yazı ile Yasanın 65(3) maddesindeki amir hükme ve kamuoyu yoklamalarının 31 Mart 1995 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilan edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı hakkındaki Yüksek Seçim Kurulunun 28 Mart 1995 tarih ve 12 numaralı duyurusuna rağmen, 1 Nisan 1995 tarihli Vatan ve Yeni Demokrat Gazetelerinde kamuoyu yoklamaları hakkında yazılar yayımlanması ile Yasanın 65(3) maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek suç duyurusu yapmalarına mesnet teşkil eden yazıların yayımlanmasına sebebiyet veren gazetelerin

ve/veya bunların sorumlularının ve yazıları yazan kişilerin cezalandırılması babından ilgili Yasa uyarınca gerekli yasal işlemlerin başlatılması isteminde bulundu.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

1.

Kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının ne zaman yapıldığına bakılmaksızın oy verme gününden önceki onbeşinci günden sonra oy verme günü saat 21.00’e kadar hiçbir şekilde, atıfta bulunarak dahi, yayımlanamayacağına, ilan edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına ve kamuoyu yoklama ve araştırmalarının oy verme gününden onbeş gün önce veya sonra yapılmış olmalarının yayımlanma, ilan edilme ve dağıtılmaları hakkındaki yasağın uygulanmasını etkileyemeyeceğine;

2.

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 65(3) maddesi kurallarına aykırı hareket edeceklerin

dikkatlerinin Yasanın 187A maddesine çekilmesine,

Ve

3.

Bu ilke kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.”


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon