Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 28/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 11 ve 65
Karar Konusu:İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ PROPAGANDA SERBESTLİĞİ VE SÜRESİ.
Karar Özeti:

22.4.1995 tarihinde yer alması muhtemel ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılacak propaganda ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.

Olması muhtemel ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde 18 Nisan 1995 ilâ 21 Nisan 1995 tarihlerinde propagandanın serbest olmasına;

2.

Yukarıda 1’de belirtilen süre içerisinde BRTK radyo ve televizyonundan propaganda yapmak isteyen siyasal parti aday veya temsilcileri ile bağımsız aday veya temsilcilerinin 17 Nisan 1995 pazartesi günü en geç saat 13.00’e kadar Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermeleri gerektiğine;

3.

BRTK’den yapılacak propaganda amaçlı radyo ve televizyon konuşmalarının Yüksek Seçim Kurulunda adçekme sonucu belirlenmesine ve her siyasal parti aday veya temsilcisi ile her bağımsız aday veya temsilcisine televizyon için 15’er dakikadan olmak üzere üç kez, radyo için

de 10 dakikadan olmak üzere üç kez konuşma olanağı tanınmasına;

4.

BRTK’den yapılacak propaganda ile ilgili kayıtlar ile yayınların 18 Nisan 1995 tarihinde başlamasına ve 19 ile 20 Nisan 1995 tarihlerinde devam etmesine;

5.

Radyo ve televizyon dışındaki propaganda programının her seçimde olduğu gibi ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmesine ve açık yerlerde propaganda yapmak isteyen siyasal parti aday veya temsilcileri ile bağımsız aday veya temsilcilerinin

(a)

17.4.1995 tarihine saat 13.00’e kadar ilçe seçim kurullarına dilekçe vermeleri gerektiğine;

(b)

Her siyasal parti aday veya temsilcisi ile her bağımsız aday veya temsilcisine açık yerlerde üç kez propaganda yapma olanağı tanınmasına;

(Kurulun 36/1995 sayılı kararı ile bu fıkradaki “üç kez” sözcükleri “dört gün” olarak değiştirilmiştir.

6.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanamayacağına;

7.

Propaganda süresinin oy verme gününden önceki gün olan 21 Nisan 1995 tarihinde saat 18.00’de sona ermesine.

Alınan karar doğrultusunda hazırlanan takvim ve

kararların gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra siyasal partiler, bağımsız adaylar ve TAK ile BRTK’ye dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon