Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 9/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58
Karar Konusu:YASANIN 58(2) MADDESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN BAĞIMSIZ ADAYLARDAN GELECEK BAŞVURULARIN BİZZAT ADAYLAR TARAFINDAN YÜKSEK SEÇİM KURULUNA VERİLECEĞİ ANLAMINDA DEĞİLDİR.
Karar Özeti:

Bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları konusu görüşüldü ve gereği düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 58(2) maddesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bağımsız adaylardan gelecek başvuruların bizzat adaylar

tarafından verileceği anlamında olmadığına, ancak YSK’nın herhangi bir nedenle her zaman için ilgili dilekçenin bizzat ilgili aday tarafından YSK’ya verilmesini veya ilgili adayın imzasının tevsik edilmesini isteyebileceğine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon