Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 7/1995
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65 ve 73
Karar Konusu:ADAYLIĞINI KOYACAK KİŞİNİN RESMİNİN BULUNDUĞU VE SEÇİMLERE YÖNELİK SEÇMENİN OYUNU O ADAY LEHİNE ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE OLAN İFADELERİN YER ALDIĞI MATBUA (KİTAP) PROPAGANDA NİTELİKLİDİR VE PROPAGANDA SÜRESİNİN BAŞLAMASINDAN ÖNCE DAĞITIMI PROPAGANDA YASAKLARINA GİRER.
Karar Özeti:

Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen 24.2.1995 tarihli bir yazıda, yazıya eklenen “Akritas Plânı ve Gençliğe Sesleniş” isimli kitabın 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasına ve seçim yasaklarına aykırı olarak tüm okullara, öğrencilere dağıtılmak üzere, çok sayıda gönderildiği iddia edilerek sözü edilen kitabın, ilgili Yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile, okullarda

dağıtılmasının engellenmesi ve dağıtılanların toplatılması hususunda karar verilmesi isteminde bulunuldu.

Konu görüşüldü ve gereği düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 65. maddesinin (1)’inci fıkrası, seçim ve halkoylamasında, propagandanın sözü edilen Yasa kuralları içerisinde serbest olduğunu öngörmektedir. Aynı maddenin (2)’nci fıkrası ise yapılacak propagandanın süresini düzenlemektedir. Bu fıkraya göre 15.4.1995 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin propaganda süresi 20.3.1995 tarihinde başlar ve 14.4.1995 tarihinde saat 18.00’de sona erer.

Bu durumda “Akritas Plânı ve Gençliğe Sesleniş” isimli kitabın propaganda niteliğinde ve seçmenin oyunu etkileyebilecek nitelikte bir matbua olup olmadığının saptanması gerekir. Bu nitelikte olduğu saptanması halinde matbuanın dağıtımı ancak 65. maddenin (2)’nci fıkrasında belirlenen süre zarfında yapılabilir. Anılan kitabın başlığında Türk Gençliğine seslenildiğini, kitabın 6. sayfasında 15.4.1995 tarihinde yer alacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyacağını açıklayan Sayın

Rauf R. Denktaş’ın resmi bulunduğu, resimden sonra gelen 8. sayfada ise iri puntolarla ve kolaylıkla görülebilecek bir şekilde “Biz bu davaya bireyler olarak girdik. Bizi bu yerlere sizler getirdiniz. Sizlere olan borcumuzu, görevimizi yapmışsak ne mutlu bize…… Bunun cevabını herhalde sizler günü geldiğinde vereceksiniz. Benden size bütün yaptıklarım helâl olsun” ifadesinin yer aldığı ve bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik seçmenin oyunu belli bir adayın lehine etkileyebilecek nitelikte propaganda olduğu algılanmaktadır.

Propaganda nitelikli bu matbuanın ise dağıtımı Yasanın 65. maddesinin (2)’nci fıkrası hükümleri göz önünde bulundurulduğunda 20 Mart 1995 tarihinden önce yapılamaz.

C.T.P., sözü edilen yazısında ayrıca dağıtılan kitapların toplanması isteminde bulunmuşsa da, bu kitapların dağıtıldığı saptanamamış, aksine Milli Eğitim ve Kültür Bakanından gelen bir yazıda bu kitapların Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesine dağıtılmak üzere gönderildiği, ancak bu kitapların dağıtımına Bakanlıkça izin verilmediği ifade edilmiştir. İlgili

kitapların dağıtımı yapılmadığına göre bunların toplatılması da söz konusu değildir.

Sonuç olarak C.T.P.’nin 24.2.1995 tarihli yazısında ileri sürülenler ışığında “Akritas Plânı ve Gençliğe Sesleniş” isimli kitabın 20 Mart 1995 tarihinden önce dağıtımının propaganda yasaklarına girdiğine oybirliği ile karar verildi.

----------

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon