Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 42/1994
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 150 ve 166
Karar Konusu:TARİHSİZ BİR İTİRAZ, KURULA ULAŞTIĞI TARİH ESAS ALINARAK, İŞLEM GÖRÜR.
Karar Özeti:

Demokrat Parti Başpınar ihtiyar heyeti üyesi adayı Ali Gökçe, polisten alınan karakter belgesinin, isim benzerliğinden dolayı yanlış verildiğini, dolayısıyle seçimi kazanmış olmasına rağmen kaybettiğini belirterek durumunun tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Yasanın 166. maddesinin (5) ve (6)’ncı fıkraları oyların dökümü, sayımı, oyların seçilenlere göre ayrılması, seçilme yeterliği veya kendilerine tutanak verilenlerin seçilmediğine veya seçim sonucuna etkin olacak olaylara karşı seçilenlere verilecek tutanağa böyle bir

tutanağın düzenlenmesinden sonra 3. gün saat 17.00’ye kadar sair kişiler yanında adayların doğrudan doğruya veya ilçe seçim kurulu vasıtası ile Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebileceklerini öngörmektedir.

Girne ilçe seçim kurulundan alınan 30.6.1994 tarihli bir yazıya göre Lâpta Başpınar ihtiyar heyeti üyelerine verilen tutanağın (YSK.24) 23.6.1994 tarihinde hazırlandığı bildirilmiştir. Müracaat sahibinin YSK’ya yapmış olduğu müracaat her ne kadar da tarihsiz bir müracaat ise de YSK’da bunun 27.6.1994 tarihinde alındığı saptanmıştır. Bu durumda Yasanın ilgili maddeleri uyarınca itirazın, tutanağın düzenlendiği tarih olan 23.6.1994 tarihi itibarı ile üçüncü gün saat 17.00, yani 26.6.1994 tarihinin saat 17.00’sine kadar YSK’ya ulaşması gerekirdi. Bu yapılmadığına göre itirazın esasına girmeden zaman aşımı dolayısıyle reddolunması gerekir.

Sonuç olarak itiraz zaman aşımına uğradığı nedeni ile oybirliği ile reddolundu.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon