Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 17/1994
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58 ve 166
Karar Konusu:YASANIN BELİRLEDİĞİ GÜNDE SAAT 14.00’E KADAR YAPILMASI GEREKEN ADAYLIK MÜRACAATLARININ İLÇE SEÇİM KURULUNCA SAAT 14.30’DA KABUL EDİLMESİNE KARŞI BU KURULA YAPILAN ŞİKÂYETİN REDDOLUNMASI ÜZERİNE YÜKSEK SEÇİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZ, MÜRACAATLARIN GEÇ YAPILMASINDA İLÇE SEÇİM KURULUNCA İYİ NİYETLE YAPILAN HATALI BİR YÖNLENDİRME OLMASI VE MESELEYE ÖZGÜ OLGULAR BULUNMASI VE DE ORTADA KÖTÜ NİYETİN BULUNMAMASI NEDENİYLE REDDOLUNMUŞTUR.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisinin Lefkoşa ilçe seçim kurulunun 13.5.1994 tarih ve 1 sayılı kararına karşı itirazı.

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 58(1) maddesine göre seçime katılacak adaylar veya siyasal partiler adaylık müracaatlarını oy verme gününden önceki 37.gün Devlet daireleri için uygulanan çalışma saatı sonuna kadar yapmalıdırlar. Oy verme günü 19 Haziran 1994 olan

Olgulara göre Demokrat Partinin bir yetkilisi saat 14.00 civarında Lefkoşa ilçe seçim kuruluna telefon ederek aday listelerini “göndermek üzere olduklarını” bildirmesi üzerine ilçe seçim kurulunda çalışan bir görevli, kurulun halen Ulusal Birlik Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin adaylık müracaatlarını kabul etmekte olduğunu, bu işlemin takriben yarım saat sürebileceğini ve bu nedenle D.P.’nin kendi aday listesini 14.30’a doğru, ilçe seçim kurulu

başkanından alınan yöneri üzerine, getirebileceğini bildirdi. D.P. de aday listelerini 14.30’da ilçe seçim kuruluna getirdi. D.P.’ye alındı belgesi ise 14.35’de verildi.

Seçime katılan U.B.P. 13.5.1994 tarihli bir yazı ile D.P.’nin aday listelerinin 14.30’da kabul edilmesine itiraz etti. Aynı gün ilçe seçim kurulu U.B.P.’nin itirazını değerlendirdi ve D.P.’nin aday listelerini 14.35’de ilçe seçim kuruluna teslim etmesinin, ilçe seçim kurulunda görevli bir memurun yönlendirmesi sonucu gerçekleştiğini göz önünde bulundurarak şikâyet veya itirazı reddetti.

U.B.P., 16 Mayıs 1994 tarihinde Kurulumuza itiraz etti ve Lefkoşa ilçe seçim kurulunun verdiği 13.5.1994 tarihli kararın iptal edilmesini ve D.P. aday müracaatlarının kabul edilmemesini talep etti.

U.B.P.’nin itirazı bugün 19.5.1994 tarihinde dinlendi. Yapılan toplantıda, D.P., avukatı tarafından temsil edildi. U.B.P., haberdar edildiği halde, toplantıya katılmadı.

D.P.’yi temsil eden avukat, U.B.P.’nin Lefkoşa ilçe seçim kuruluna yaptığı müracaatın bir şikâyet

mahiyetinde olduğunu ve Lefkoşa ilçe seçim kurulunun 13.5.1994’te aldığı karardan Yasanın 155(2) maddesi uyarınca 24 saat zarfında Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebileceğini halbuki bu itirazın 16.5.1994’te yapıldığı için esasa girmeden reddolunması gerektiğini ileri sürdü.

U.B.P.’nin Lefkoşa ilçe seçim kuruluna yaptığı müracaatın bir şikâyet olduğunu ve Yasanın 166(1)

hükümleri ışığında Lefkoşa ilçe seçim kurulunca alınan karardan Yüksek Seçim Kuruluna üç gün zarfında itiraz edilebileceği kanaatında olduğumuzu

belirtir, D.P.’nin bu husustaki iddiasını reddederiz.

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının yapılmasını öngördüğü işlemlere karşı yapılacak şikâyet veya itirazlar belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu, bu sürelere titizlikle uyulmasının Yasa gereği olduğunu geçmişte birçok kez vurgulamış ve bu doğrultuda kararlar vermiştir. Bundan hareketle aday listelerinin 13.5.1994’te saat 14.00’e kadar Lefkoşa ilçe seçim kuruluna ulaşması gerekir. Bu saatten sonra ulaştırılmaya çalışılan adaylıkların kabul edilmemesi veya işleme konmaması gerekir.

Önümüzdeki meselede değişik bir durum olduğu gözükmektedir. D.P., ilçe seçim kuruluna telefon ederek, aday listelerini göndermek üzere olduklarını söyledi. D.P.’nin Lefkoşa merkez binasının Lefkoşa ilçe seçim kurulundan 3-5 dakikalık bir mesafede olduğunu adli ihbar olarak alabiliriz. Bu durumda aksine bir yanıt alınmamış olsa D.P. aday müracaatlarını 14.00 civarında ilçe seçim kuruluna ulaştırmış olacaktı. Ne var ki ilçe seçim kurulunda görevli bir memur önünde diğer partilerin aday listelerinin kabul edilmekte olduğunu ve esasen

D.P.’nin aday listelerinin kabulünün 14.30’dan önce gerçekleşemeyeceğini göz önünde bulundurmuş olacak ki D.P.’nin aday listelerini 14.30’a kadar getirebileceğini söyledi.

Bu meselede iyi niyetle yapıldığına kuşku duyulmayan hatalı bir yönlendirme vardır ve bu yönlendirme de Lefkoşa ilçe seçim kurulu tarafından yapılmıştır.

Bu meseleye özgü olgular ve de ortada kötü niyetin bulunmaması gerçeği ve yukarıda söylenenler

ışığında, Lefkoşa ilçe seçim kurulunun verdiği kararın doğru olduğuna ve itirazın reddedilmesi gerektiğine karar verilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Sonuç olarak, itiraz oybirliği ile reddolundu


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon