Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 9/1994
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 66
Karar Konusu:SEÇİME KATILAN SİYASAL PARTİLERİN PROPAGANDA AMACIYLE ARAÇLARINDA SES YÜKSELTİCİ ALET KULLANMALARI İLE İLGİLİ İZİN KOŞULLARI.
Karar Özeti:

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 66. maddesinin (5)’inci fıkrası hükümleri uyarınca, seçime katılan siyasal partilerin propaganda amacıyle araçlarında ses yükseltici alet kullanmaları ile ilgili izin koşulları aşağıdaki ilânda görüldüğü gibi saptandı ve bu ilânın, Yasanın 66(5) maddesine uygun olarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 66. maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri uyarınca Yüksek Seçim Kurulunun 11 Mayıs

1994 tarih ve 560 sayılı toplantısında saptamış olduğu, seçime katılan siyasal partilerin propaganda amacıyle araçlarında ses yükseltici alet kullanmaları ile ilgili izin koşulları, aynı fıkra hükümleri uyarınca ilan olunur.

1.

Seçime katılan siyasal partiler Seçim ve Halkoylaması propaganda süresince Yasanın 66.maddesi hükümleri uyarınca propaganda amacıyle hareket halinde olan bir araçta ses yükseltici alet (Bundan sonra seyyar ses yükseltici alet olarak anılacak) kullanabilirler.

2.

Seyyar ses yükseltici aletin kullanımı için, aletin uygunluğu konusunda Polisten alınacak uygunluk belgesi ile birlikte ilgili ilçe seçim kuruluna yazılı bir dilekçe ile başvurulur.

3.

İlçe seçim kurulu vereceği izin belgesinde seyyar ses yükseltici aletin kullanımı için zaman ve süreyi belirler. Seyyar ses yükseltici alet hiçbir şekilde mitingden sonra kullanılamaz.

4.

Seyyar ses yükseltici alet, hareket halinde olan bir araçtan, sadece bir siyasal partinin belli bir yerde toplu propaganda yapacağını duyurmak amacıyle kullanılabilir.

5.

Seyyar ses yükseltici alet 50 Vat R.M.S. gücünü geçemez.

6.

Seyyar ses yükseltici alet kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde kullanılamaz.

7.

Seyyar ses yükseltici alet Cumhurbaşkanlığı, Yasama Meclisi, Mahkeme ve Hastahanelerin 100 metre yakınında ve seçime katılan

diğer siyasal parti veya bağımsız adayın miting yaptığı yerin 500 metre yakınında kullanılamaz.

8.

İlçe seçim kurullarınca verilecek izinlerde gösterilecek koşullara uymayanların izinleri derhal iptal edilir ve ilgili seyyar ses yükseltici alet polis tarafından alıkonur.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon