Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 8/1994
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 57 ve 236
Karar Konusu: SEÇİLEN KİŞİNİN, SEÇİMDEN ÖNCEKİ İŞİNİ DE YÜRÜTÜP YÜRÜTEMEYECEĞİ HUSUSU SEÇİMDEN ÖNCEKİ İŞİ İLE SEÇİLDİĞİ GÖREVİN NİTELİĞİNE VE BUNLARI DÜZENLEYEN MEVZUATIN İZİN VERİP VERMEMESİNE BAĞLIDIR.Karar Özeti:

Demokrat Parti YSK’ya yazdığı 28.4.1994 tarihli yazısında Kamu ve Döner Sermayeli Kamu Kuruluşlarında çalışanların yerel yönetimlerde aday olup seçimleri kazanmaları halinde, kamu görevlileri için görevden istifa etme koşulu olduğu, fakat işçi statüsünde (03’ten maaş çeken) ve Döner Sermayeli Kamu Çalışanları için böyle bir müeyyide olmadığının görüldüğünü bildirdi ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulundan görüş istedi.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Seçime katılıp da seçimi kazanan bir kişinin seçimle iş başına geldiği göreve ek olarak seçimden önceki işini de yürütüp yürütemeyeceği hususunun ilgili kişinin seçimle iş başına geldiği görevin niteliğine ve ayrıca seçimden önceki işinin niteliği ile bu işi düzenleyen mevzuatın buna izin verip vermemesine bağlı olduğuna ve bu nedenle bu safhada sorulan soruya kesin bir yanıt vermenin mümkün olmadığına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon