Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 18/1993
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 95 ve 96
Karar Konusu:BAŞKA PARTİ AMBLEMLERİNDE BULUNANLAR, AYNEN ALINIP, BİR AMBLEMDE BİRLEŞTİRİLEREK BAŞKA BİR PARTİ AMBLEMİ OLUŞTURULAMAZ
Karar Özeti:

Milli Mücadele Birliği Partisinin Yüksek Seçim Kuruluna yazdığı yazıda

1.

Vatan Partisi, Hür Demokrat Partisi ve Milliyetçi Adalet Partisi’nin amblemlerinde bulunan sırası ile Boğa, Gül ve Kıbrıs, aynen alınarak, tümü bir

amblemde birleştirilip bir “Parti amblemi” olarak alınıp alınamayacağı;

2.

Herhangi bir parti ambleminin diğer partilerin amblemlerini oluşturan işaretleri de içermesinin olanaklı olup olmadığı

soruldu.

Konu tezekkür edildi ve Vatan Partisinin amblemi olan boğa; H.D.P.’nin amblemi olan gül; M.A.P.’ın ambleminde bulunan Kıbrıs, aynen alınarak, tümü bir amblemde birleştirilip “Parti amblemi” olarak alınamayacağına, bu gibi bir amblemin kullanılmasının, her üç partinin birlikte seçime girdikleri görüntüsü vereceğinden, uygun olmadığına, adıgeçen partilerin başka bir amblem almakta serbest olduklarına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon