Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 13/1993, 17/1993
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9 ve 58
Karar Konusu:SANCAKTARLIKLARCA VERİLMİŞ BULUNAN MÜCAHİT TERHİS BELGELERİ DE YURT ÖDEVİNİN YAPILDIĞINA DAİR GEÇERLİ BELGE OLARAK İŞLEM GÖRÜR.
Karar Özeti:

Kıbrıs Türk Birlik ve Egemenlik Partisi genel sekreterliğinden alınan 21.10.1993 gün ve KTBEP/YSK/1 sayılı yazıda TC’den gelen ve vatandaş olanların bazılarında mevcut askerlik yoklama belgeleri ile KKTC vatandaşlarının bazılarında mevcut ve Sancaktarlıkça verilen büyük mücahit terhis belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı konusunda bilgi istenmiştir.

Konu görüşüldü ve gereği düşünüldü

1.

Adayların yurt ödevi ile ilgili olarak Asal Şubeden tedarik edilecek Terhis Belgesi veya askerliğini yaptığına dair belge veya askerlikten muaf olduğuna dair belge sunmaları gerektiğine karar verildi. (Karar No.13/1993)

2.

23/1970 sayılı Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri Kuralının 8.maddesi altında yapılan 1970 Kıbrıs Türk Toplumu Silahlı Kuvvetleri Mücahitlik Tüzüğü terhis işlemlerini belirlemiş ve terhis belgesinin tarifini yapmıştır. Bu Tüzüğün 58. maddesine istinaden çıkarılan Mücahit Celp ve Sevk Talimatının

49.

maddesi terhis edilenlere Sancaktarlarca terhis belgesi verileceğine amirdir. Daha sonra yapılan 14/1980 sayılı Askerlik Yasası ile bu yasanın 50’nci maddesi uyarınca yapılan 1980 Askerlik Tüzüğünün düzenlendiği hükümler, eski mevzuat altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuat da incelendikten sonra Sancaktarlıklarca verilmiş bulunan Mücahit

Terhis Belgelerinin de yurt ödevinin yapıldığına dair geçerli belge olarak işlem görmesine oybirliği ile karar verildi. (Karar No.17/1993)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon