Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:27/1991
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 146 ve 166
Karar Konusu:SEÇİMİ KAZANIP TUTANAKLARINI ALAN VE KAZANDIKLARI RESMİ GAZETE’DE İLÂN EDİLEN, ANCAK, TUTANAKLARINA İTİRAZ EDİLMİŞ BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİSTE ANT İÇİP GÖREVE BAŞLAMALARINI ÖNLEYECEK HERHANGİ BİR TEDBİRİN YÜKSEK SEÇİM KURULU TARAFINDAN ALINMASI YASAL DAYANAKTAN YOKSUNDUR.
Karar Özeti:

Hür Demokrat Parti 21 Ekim 1991 tarihli yazısında , Girne ilçesinden milletvekili seçilen Ulusal Birlik Partisi adaylarının 22.10.1991 Salı günü Mecliste ant içerek göreve başlayacaklarının öğrenildiğini, söz konusu seçimlere itirazlarının bulunduğunu, itirazlarında muvaffak olmaları halinde ise Girne’den milletvekili seçilenlerin değişebileceğini bildirdi ve bu ilçeden milletvekili seçilmiş bulunanların, itirazlarının karara bağlanmasına kadar, Mecliste ant içip göreve başlamamalarının sağlanması isteminde bulundu.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 146. maddesi ara seçimlerde kazanan milletvekillerinin katıldıkları ilk Meclis birleşiminde ant içeceklerini öngörmektedir. Ayrıca KKTC Meclisi İç Tüzüğünün 5. maddesinin (4)’üncü fıkrası da aynı yöntemi öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi 16/90 sayılı içtihat kararında seçimi kazanan bir milletvekilinin ant içip göreve başlamamasını ancak haklı bir özürünün varolması haline bağlanmıştır.

Bu meselede seçimi kazanan ve tutanaklarına itiraz edilen Girne milletvekillerinin seçimi kazandıkları 17.10.1991 tarihinde Resmi Gazete’de ilân edilmiştir. Meclisin ilk birleşiminde ant içip göreve başlamaları, haklı özürleri olması halleri dışında, yasa gereğidir. Bu durumda onların Mecliste ant içip göreve başlamalarını önleyecek herhangi bir tedbirin Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınması yasal dayanaktan yoksundur.

Ayrıca seçimi kazanan milletvekillerine seçildiklerine dair tutanak verilmiştir. Bu tutanaklar iptal edilinceye kadar geçerli sayılacağına göre, bunlara istinaden ant içmelerini askıya almak olanak dışıdır.

Belirtilen nedenlerle itirazın reddolunmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon