Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:82/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 137 ve 144
Karar Konusu:YASANIN 137(2) MADDESİNDEKİ “VERİLİR” SÖZCÜĞÜ İLE SEÇİLEN BİR KİŞİNİN KURULA TUTANAĞINI ALMAK İÇİN MÜRACAAT ETMESİ ÜZERİNE TUTANAĞININ KENDİSİNE VERİLECEĞİ MURAT EDİLMEKTEDİR. MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN BİR KİŞİ, SONUÇLARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN İTİBAREN DOKUZ GÜN ZARFINDA TUTANAĞINI ALMAK ÜZERE İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULUNA MÜRACAAT ETMEDİĞİ TAKDİRDE, DOKUZUNCU GÜN TUTANAĞINI ALMIŞ SAYILIR. BÖYLE BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA SİYASAL GÖREVE SEÇİLİP TUTANAK ALMIŞ BULUNUYORSA, YASANIN 144(2) MADDESİ UYARINCA, DOKUZUNCU GÜNDEN İTİBAREN ÜÇ GÜN ZARFINDA TERCİH HAKKINI KULLANMASI GEREKİR.
Karar Özeti:

Lefkoşa ilçe seçim kurulu başkanının 14 Nisan 1990 tarihli yazısı ile Lefkoşa ilçesinden milletvekili seçilen Demokratik Mücadele Partisi adaylarının, yapılan tüm girişimlere rağmen, tutanaklarını almak istemedikleri hususu Yüksek Seçim Kurulunun bilgi ve görüşlerine arzolundu.

Konu görüşüldü, gereği düşünüldü ve aşağıdaki kararlar alındı:

1. 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 137. maddesinin (2)’nci fıkrasında, diğer hususlar yanında, “milletvekili seçilenlere, ilçe seçim kurulu tarafından, seçildiklerine dair derhal bir tutanak verilir” denmektedir. Burada “verilir” sözcüğü ile seçilen bir kişinin Kurula tutanağını almak için müracaat etmesi üzerine tutanağının kendisine verileceği murat edilmektedir.

2. Milletvekili seçilen bir kişinin tutanağını almak için ilçe seçim kuruluna müracaat etmemesi halinde, aradan makul bir zamanın geçmesi üzerine, tutanağını almış sayılması gerekir.

Cumhuriyet Meclisi, milletvekilliği genel seçimi sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki onuncu gün toplandığına ve milletvekilliği seçilen bir kişinin tutanağını bundan önce alması gerektiğine göre, böyle bir kişi, sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz gün zarfında tutanağını almak üzere ilgili ilçe seçim kuruluna müracaat etmediği takdirde makul sürenin geçmiş sayılarak dokuzuncu gün tutanağını almış sayılması gerekir.

3. 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 144. maddesinin (2)’nci fıkrasında şöyle denmektedir.

“144(2) (1). fıkrada belirtilen görevlerden birine seçildiğine dair tutanak aldıktan sonra, aynı fıkrada belirtilen bir başka göreve de seçilip tutanak alan kişi, son tutanağı aldıktan sonraki üç gün içinde bu görevlerden birini tercih etmek zorundadır. Bu süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak tercih hakkını kullanmayan kişi her iki görevden de çekilmiş sayılır.”

Milletvekili seçilen bir kişi tutanağını almak üzere ilçe seçim kuruluna müracaat etmediği takdirde sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuzuncu gün tutanağını almış sayılacağına göre yukarıda belirtilen tercih hakkını da dokuzuncu günden itibaren üç gün zarfında kullanması gerekir.

4. Yukarıda alınan ilke kararlarının birer suretinin ilçe seçim kurullarına ve seçime katılan siyasal partilere gönderilmesine ve ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon