Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:45/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 110 ve 118
Karar Konusu:POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, CUMHURBAŞKANLIĞI OY VERME GÜNÜNDE İKAMET ETTİĞİ İLÇE DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK POLİSLERİN LİSTESİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ HALİNDE BU POLİSLERİN UYGUN SANDIKLARDA OY VERMELERİ SAĞLANABİLİR.
Karar Özeti:

Polis Genel Müdürlüğünden alınan 2.4.1990 tarih ve PGM/285 – 5/90 sayılı yazı ve içerdiği istekler tezekkür edildi ve :

1. Sandık başlarında görevlendirilecek polis mensuplarının görevli bulunduğu seçmen sandıklarında oyunu kullanabilmesi hususundaki istemin Yasanın 118. maddesi uyarınca uygulamaya konulabileceğine;

2. Kaza polis müdürlüklerinde diğer polis hizmetlerinde görevlendirilecek olan polis mensuplarından ikâmet yerleri başka kazalarda olanların bulundukları ilçelerdeki en yakın seçmen sandıklarında oyunu kullanabilmesi hususundaki istem ile ilgili olarak ise polis komutanından tüm polislerin isimlerinin, adreslerinin ve görevlendirilecekleri yerlerin nereleri olduğunun bir liste halinde Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesine ve bu liste alındıktan sonra Genel Sekreterin ilçe seçim kurulları ile temasa geçerek bu polislerin uygun sandıklara dağıtılarak oy vermelerinin sağlanmasına ve ilçe seçim kurullarınca bu hususta alınacak tertibatın adaylara ve mensubu oldukları siyasal partilere bildirilmesine;

3. Polis mensuplarının polis kimlik kartlarını ibraz ederek oylarını kullanabilmesi hususundaki istemin de 1985 seçimlerinde alınan ilke kararı uyarınca uygulamaya konabileceğine-

oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon