Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:40/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 101
Karar Konusu:TERCİH HAKKINI KULLANMAK İSTEYEN SEÇMEN, KONTENJAN ADAYI İÇİN TERCİH HAKKINI KULLANMAMAK KOŞULU İLE, OYUNU VERDİĞİ SİYASAL PARTİNİN LİSTESİNDEKİ TÜM ADAY SAYISININ YARISI İÇİN KULLANMAK ZORUNDADIR.
Karar Özeti:

Demokratik Mücadele Partisi adına Avukat Enver Öztürk’ten alınan 23.3.1990 tarihli bir yazıda 17/1990 sayılı Değişiklik Yasası ile 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 101. maddesinin(1)(b) fıkrasına getirilen değişiklikle kontenjan adayı için tercih hakkının kullanılmaması öngörülmekle beraber tercih hakkının seçmen tarafından oyunu verdiği siyasal partinin listesinde ad ve soyadları yazılı adayların yarısı için kullanmak zorunda olduğu belirtilmekte olduğuna değinilmekte ve bunun Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde oy kullanacak olan seçmenler için herhangi bir sorun çıkarmamakla beraber Girne bölgesinde oy kullanacak olan seçmenler için ciddi bir sorun doğurmakta olduğunu dile getirmekte ve mevcut değişiklik ışığında tercih hakkının özellikle Girne bölgesi için nasıl ve ne sayıda kullanılacağı sorulmaktadır.

Konu tezekkür edildi ve gereği düşünüldü:

17/1990 sayılı Değişiklik Yasası ile değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 101. maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi kontenjan adayı için tercih hakkı kullanılamayacağını ve bir seçmenin tercih hakkını kullanmak isterse oyunu verdiği siyasal partinin listesinde ad ve soyadları yazılı adayların yarısı için kullanmak zorunda olduğunu ve kesirlerin hesaba katılmayacağını hükme bağlamaktadır. Bu böyle olduğuna göre tercih hakkını kullanmak isteyen seçmen, kontenjan adayı için tercih hakkını kullanmamak koşulu ile, oyunu verdiği siyasal partinin listesindeki tüm aday sayısının yarısı için kullanmak zorundadır. Buna göre bir seçmen Girne’de oyunu listesinde kontenjan adayı olan bir siyasal parti için kullanmak isterse ve listede tüm aday sayısı 8 olduğuna göre tercih hakkını, kontenjan adayı için kullanmamak koşulu ile, 4 aday için kullanmak zorundadır. Bu durumda Lefkoşa ilçesi için tercih sayısı 11, Mağusa ilçesi için ise 9'dur.

Yasal durumun yukarıda belirtildiği şekilde olduğuna ve bu kararın birer suretinin ilçe seçim kurullarına, seçime katılacak siyasal partilere ve haber olarak yayımlanmak üzere TAK’a gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon