Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:34/1990, 35/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79 ve 154
Karar Konusu:ÇOK GENEL VE DELİL İLE DESTEKLENMEYEN TALEP REDDOLUNUR.
Karar Özeti:

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı İsmail Bozkurt, Yüksek Seçim Kuruluna gönderdiği 23 Mart 1990 tarihli bir yazı ile adaylık başvurusunu yapmak üzere geldiğinde Yüksek Mahkeme Başmukayyidinin odasında eski Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın resminin asılı olduğunu görmüş olduğundan şikâyet etmiş ve bu durumun adaylar arasında eşitliğin sağlanması prensibini zedelediğini belirtmiştir. İsmail Bozkurt, aynı yazısı ile, Rauf R. Denktaş’ın Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ve lise veya dengi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında bulunan çerçeveli veya çerçevesiz resimlerinin kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulunun bir genelge veya duyuru yayımlamasını telep etmiştir.

Konu tezekkür edildi ve gereği düşünüldü:

1. Şikâyet yazısında Başmukayyidin odasında Rauf R. Denktaş’ın resminin asılı olduğundan yakınılmaktadır. Başmukayyidin Kurula vermiş olduğu bilgiye göre Sayın Denktaş’ın oradaki resmi halen indirilmiş bulunmaktadır. Bu durumda yazıda konu edilen bu şikâyet ile ilgili olarak herhangi bir tedbir alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. (Karar No.34/1990)

2. Tüm daire, kamu iktisadi teşebbüsleri ve öğrenim kurumlarında bulunan Rauf R. Denktaş’ın resimlerinin indirilmesi ile ilgili talebin çok genel olduğu ve delil ile desteklenmediği cihetle reddedilmesine oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No.35/1990)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon