Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:17/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md. 42 ve 236 A
Karar Konusu:SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN İMZALANIP MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİ BİLGİSAYARDAN FAYDALANMAK SURETİ İLE YAPILIR.
Karar Özeti:Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 42. maddesinde öngörülen sandık seçmen listelerinin imzalanıp mühürlenmesi işleminin, sandık seçmen listelerinin bilgisayarda hazırlanmakta olduğu hususu ve 17/1990 sayılı Yasa ile Esas Yasaya eklenen 236 A maddesinin kuralları göz önünde tutularak, bilgisayardan faydalanmak sureti ile yapılmasına ve çoğaltılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon