Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:11/1990
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 10,11 ve 147 KKTC Anayasası Md. 99 ve 100
Karar Konusu:CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM DÖNEMİNİN SONA ERMESİ VE OY VERME GÜNÜ.
Karar Özeti:

Cumhurbaşkanlığınca yöneltilen ve Cumhurbaşkanlığı Yasa veya Anayasaya göre ne vakit boşalmış sayılır, dolayısıyle seçim ne zaman yapılır ve bu boşalma için herhangi bir makam bir ilânda bulunur mu. Bulunursa bu makam hangi makamdır?” biçiminde ifadesini bulan sorular görüşüldü ve Anayasanın ilgili maddeleri olan 99 ve 100. maddeleri ile 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 10(1), 11(1)(a) ve 147. maddeleri incelendikten sonra 1985 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan adayın, 9.7.1985 tarihinde yemin ederek göreve başladığını ve seçim döneminin 8.7.1990’da sona ereceğini nazarı dikkate alarak, bu tarihten önce ilk pazar günü olan 1.7.1990 tarihinin oy verme günü olduğuna oybirliği ile karar verildi. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme gününün 1.7.1990 tarihi esas alınarak buna göre gerekli takvimin hazırlanmasına, ayrıca, oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon