Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:7/1988
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 68,69 ve 70
Karar Konusu:1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI ARA SEÇİMLER İÇİN SİYASAL PARTİLERİN RADYO VE TELEVİZYONDAN PROPAGANDA KONUŞMASI YAPABİLMELERİNİ ÖNGÖRMEZ.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisi 5 Mayıs 1988 tarihli bir yazı ile 1988 ara seçimlerinde Devlet Radyosundan propaganda yapmak istediğini bildirdi. Yeni Doğuş Partisi de 12 Mayıs 1988 tarihli bir yazı ile söz konusu seçimler ile ilgili olarak B.R.T. konuşmaları yapmak istediğini bildirdi.

Konu tezekkür edildi ve gereği düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 10, 13 ve 14. maddeleri sırası ile seçim dönemi, seçimler, boşalmalar ve ara seçimlerden bahsederken seçimler ile ara seçim arasında bir ayırım yaptığı görülecektir. Bunun yanında Yasanın 70.maddesi siyasal partilerin seçimlerde Devlet Radyo ve Televizyonundan yararlanabileceğinden bahsetmektedir. Şimdiye kadar 68. ve 70. maddeler ara seçimlerde hiç uygulanmamıştır. Bu da, uygulamada da 68. ve 69. maddelerin yer aldığı seçimler sözcüğünde ara seçimlerin dışında genel seçimleri kastettiği açıktır. Ek olarak 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının bu konudaki ruhu ve amacı son derece küçük bir yerleşim yerinde bir ihtiyar heyeti üyeliği seçiminin yapılması halinde mevcut tüm siyasal partilere propaganda yapmağa olanak vermemektir. Hedef genel mahiyette seçimlerin yapılması halinde seçimlere konu edilen siyasal partilerin propaganda yapmalarına fırsat vermektir. Bu nedenlerle önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin niteliği ara seçimler olduğunu dikkate aldığımızda yapılan müracaatların reddolunması gerekmektedir.

Sonuç olarak 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının konu ara seçimler için siyasal partilerin radyo ve televizyondan propaganda konuşması yapabilmelerini öngörmediğine ve müracaatların reddedilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon