Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:5/1988
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.14
Karar Konusu:NÜFUSU KARMA OLMAYAN BİR KÖYDE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ YAPILMASINA O KÖY NÜFUSUNUN 30’DAN AŞAĞI OLMASI ENGEL DEĞİLDİR.
Karar Özeti:

Girne ilçe seçim kurulu başkanının Güngör köyde 4 ihtiyar heyeti üyeliğinin boş bulunduğu hakkındaki 7 Nisan 1988 gün ve İSK.1/88 sayılı yazısı Kurulun bilgisine sunuldu. Güngör köyde nüfus 21 olarak gösterilmektedir. Ancak değiştirilmiş şekliyle Fasıl 244 Köy İhtiyar Heyetleri Kanununun 5. maddesinin (1)’inci fıkrasının 3. paragrafına göre karma köylerde harhangi bir cemaatın nüfusu 30’dan aşağı olması halinde sadece 30’dan fazla olan cemaat için köy ihtiyar heyeti seçimi yapılabilir. Söz konusu köy nüfusu karma değildir. Nüfusun 30’dan aşağı olması, özellikle muhtarı bulunan bu köy için, bir engel sayılamayacağı ve durumunun konu 5(1) maddesinin 1. paragrafı uyarınca mütalâa edilerek boş olan bu köy ihtiyar heyeti üyeliklerinin ara seçimle doldurulması gerekmektedir.

Sonuç olarak konu köyde boş olan ihtiyar heyeti üyeliklerinin ara seçimle doldurulmasına oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon