Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:33/1986
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79
Karar Konusu:KAMU GÖREVLİLERİNİN KATILDIĞI ANCAK HAKKINDA İTİRAZ YAPILDIĞINDA DAĞILMIŞ BULUNAN BİR KAPALI YER TOPLANTISI İLE İLGİLİ HEMEN ALINABİLECEK TEDBİR VEYA YAPILABİLECEK İŞLEM YOKTUR.
Karar Özeti:

Atılımcı Halk Partisinin yazısında, Ulusal Birlik Partisi Parti Başkanının Başbakanlık yetkisini ve Bakanların da bakanlık yetkilerini kullanarak ve baskı ile getirdikleri müsteşar, müdür ve memurların kendi parti üyeleri ile Mısırlızade sinemasında ortak bir toplantı düzenlemiş olduklarını, toplantının kapalı olduğunu, muhabirlerin içeriye alınmadığını ve toplantının halen devam etmekte olduğunu belirterek gerekli yasal önlemlerin alınmasını istedi. Şikâyet yazısında konu toplantıya katılan bazı memurların ünvan veya isimleri ve bunları gören tanıkların isimleri verilmiş, ek delilin de Polis Genel Müdürlüğünde bulunabileceği belirtilmiştir.

Konu tezekkür edildi ve gereği düşünüldü:

Şikâyet yazısında toplantının devam etmekte olduğu belirtilmiş olmasına rağmen toplantının dağılmış olduğu üye Niyazi F. Korkut tarafından Kurulun bilgisine getirildiği cihetle bu toplantı ile ilgili hemen alınabilecek tedbir veya yapılabilecek işlem olmadığına, ancak yazıda ileri sürülen hususların 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasına ve Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 1986 tarihli 2 numaralı duyurusunun 2. paragrafına aykırı olduğunun Başbakanlığa bir yazı ile duyurulmasına ve bu gibi eylemlerin önlenmesinin rica edilmesine, yazının birer suretinin bilgi ve gereği için Personel Dairesi Müdürlüğüne iletilmesine ve ayrıca Polis Genel Müdürlüğüne de bir yazı gönderilerek suç işlenip işlenmediği hususunun tahkik edilmesinin ve işlendiği takdirde gerekli yasal takibatın yapılmasının istenmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon