Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:11/1986
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 8, 9 ve 37
Karar Konusu:RUM VE MARONİTLERİN SAKİN OLDUKLARI SEÇİM ÇEVRELERİNDE YEREL SEÇİMLERİN YAPILMASINA VEYA ONLARIN OY KULLANMALARINA YASAL OLANAK YOKTUR.
Karar Özeti:

Başbakandan alınan 11.4.1986 tarihli bir yazıda Rum ve Maronitlerin seçimlere katılmak istemediklerinin saptandığı bildirildi ve Rum ve Maronitlerin yaşadığı yörelerde geçmişte yapılan uygulamanın Haziran 1986’daki yerel seçimlerde de uygulanması isteminde bulunuldu.

6/1986 sayılı 1986 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri (Geçici Kurallar) Yasası uyarınca gerek Rum ve gerekse Maronitlerin 1 Haziran 1986’da yer alacak yerel seçimlere katılma olanağı yoktur. Seçime dayanak teşkil edecek seçmen kütükleri için 1985 seçimlerinde hazırlanan kütükler esas alınmakta ve 1985 yılında yapılan sayım ve yazımda YSK 3 ve YSK 4 forumlarına kaydedilen ve 1 Haziran 1986 tarihinde 18 yaşını bitirecek olan kişilerin seçmen eklenmek sureti ile düzenlenmesini öngörmektedir. 1985 sayım ve yazımı KKTC Anayasasının yürürlüğe girmesinden önce yapıldı ve o zamanki mevzuata göre bunların seçim açısından vatandaş sayılmadıkları bir gerçektir. Bu nedenledir ki sözü edilen Rum ve Maronit cemaatlarına mensup kişilerden oluşan daimi seçmen kütükleri hazırlanmamıştır. Yine bu nedenledir ki bunlar YSK 4B’ye yazılmışlardır. Dolayısıyle 6/1986 sayılı Yasanın hükümleri bunlara teşmil edilemez ve daimi seçmen kütüklerinin oluşturulmasına imkân yoktur. Bu nedenle sözü edilen yerlerde yerel seçimlerin yapılmasına yasal olanak yoktur.

Sonuç olarak 1 Haziran 1986’da yer alacak yerel seçimlerde Rum ve Maronitlerin sakin olduğu seçim çevrelerinde, yerel seçimlerin yapılmasına veya onların oy kullanmasına yasal olanak olmadığına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon