Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:92/1985
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 73
Karar Konusu:PROPAGANDA SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA YAYIMLANAN PROPAGANDA MAHİYETLİ GAZETELER TOPLATTIRILIR.
Karar Özeti:

Demokratik Halk Partisinden alınan 23.6.1985 tarihli yazıda propaganda süresinin saat 18.00’de sona ermesine rağmen bugün satışı yapılan özel sayılı Birlik Gazetesinin Yasanın ilgili maddelerini ihlâl ettiği ve propaganda mahiyetli olduğu ve Ulusal Birlik Partisini öven, D.H.P. ile diğer partileri ise eleştiren yazılar ve makaleler içerdiği belirtilerek gerekli tedbirin alınması ve sözü edilen gazetenin bugünkü nüshalarının toplattırılması isteminde bulunuldu. Yazıya ek olarak sözü edilen gazetenin bir nüshası da delil olarak gönderildi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Birlik Gazetesi ile ilgili yapılan şikâyetle ilgili olarak

1. Sözü edilen gazetenin tarihsiz nüshasının oy verme işleminin sonuna değin dağıtılmasının yasaklanmasına,

2. Gazetenin, evlere dağıtılan nüshalar dışında dağıtılan nüshalarının, bayilerden, tevziatçılardan ve toplu veya sair şekilde bulundukları yerlerden toplattırılması için emniyet makamlarına gereken yazının ivedilikle gönderilmesine

oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon