Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:82/1985
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 133A
Karar Konusu:BARAJI AŞAN SİYASAL PARTİLERİN SAPTANMASINDA, YASANIN 136(2) (a) MADDESİNDE BELİRLENEN ŞEKİLDE HESAPLANARAK BULUNAN GEÇERLİ OYLAR ESAS ALINIR.
Karar Özeti:

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 133A maddesinde sözü edilen “geçerli oy toplamı” deyiminin ifade ettiği anlam hususu tezekkür edildi ve değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 133A maddesinde sözü edilen “geçerli oy toplamı” deyiminin aynı Yasanın 136. maddesinde ve özellikle (2)’nci fıkrasının (a) bendinde aynı deyimin ifade ettiği anlamı taşıdığına oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca bu kararın ilçe seçim kurullarına bildirilmesine ve birer suretinin seçime katılan partilere gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon