Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:50/1985, 51/1985
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 60
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARI HAKKINDA RES’EN İNCELEME YAPMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.
Karar Özeti:

Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında

1. Yüksek Seçim Kurulunun res’en inceleme yapma zorunluluğu olup olmadığı ve

2. Eğer yoksa ve ancak lüzum görüldüğü takdirde inceleme yapılırsa böyle bir incelemenin 1985 seçimlerindeki Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında yapılması lüzumlu görülüyor mu, görülmüyor mu?

hususları tezekkür edildi ve

1. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında res’en inceleme yapma zorunluluğu olmadığına (Karar No.50/1985)

2. 1985 seçimlerindeki Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında Yüksek Seçim Kurulunun res’en inceleme yapmasının lüzumlu olmadığına (Karar No.51/1985)

oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon