Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:37/1985
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79
Karar Konusu:ORTA EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ VE KAMU GÖREVLİLERİ HALKOYLAMASINDA TARAFSIZLIKLARINI KORUMAK ZORUNDADIRLAR. HALKOYLAMASI İLE İLGİLİ MİTİNGE, ÖĞRENCİLERİN OKUL OLARAK KATILMASININ SAĞLANMASI, KAMU GÖREVLİLERİNİN DE ÇALIŞMA SAATLARINDA KATILMASINA İZİN VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.
Karar Özeti:

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde Mücahitler Derneği ile diğer bazı kuruluşların düzenleyecekleri Anayasa’ya “evet” mitinglerinde orta eğitim öğrencilerini okullardan söküp taşımağa ve kamu görevlilerini de aynı amaçla seferber etmeye çalıştırdıklarının bilgilerine geldiğini bildirdi ve 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasına aykırı olduğunu ileri sürdüğü bu davranış karşısında Kurulu göreve çağırdı.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

3 ve 4 Mayıs 1985 tarihlerinde Anayasa ile ilgili olarak yapılacak açık hava mitingine öğrencilerin okul olarak katılmasının sağlanması ve kamu görevlilerinden 3 Mayıs mitingine mesai vaktinde katılmak için, daireden ayrılarak gitmek isteyenlere, izin verilmesi hususunda yetkililerce verilen talimatın 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasına ve Yüksek Seçim Kurulunun 4 numaralı duyurusunun 2.paragrafına aykırı olduğunun Başbakanlığa bir yazı ile duyurulmasına ve bu aykırılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması hususunun rica edilmesine, ayrıca yazının birer suretinin bilgi ve gereği için Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Personel Dairesi Müdürlüğüne iletilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon