Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:4/1984
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 13 ve 14
Karar Konusu:BİR KÖYDE MUHTAR VE İKİ İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ İSTİFA ETTİĞİNDE O KÖYDE MUHTAR VE İKİ İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ İÇİN DERHAL SEÇİM YAPILMASI UYGUN VE ZARURİDİR.
Karar Özeti:

Mutluyaka’da muhtar ile iki ihtiyar heyeti üyesinin istifa ettikleri Kurulun bilgisine sunuldu ve boşalan yerler için seçim yapılıp yapılmayacağı soruldu.

21 Kasım 1984 tarihli toplantıda alınan karar uyarınca sekreter muhtar ve ihtiyar heyetlerinin verdikleri şahadetnameler hakkında gerekli incelemeyi yaptı ve Kurula bilgi verdi.

Konu görüşüldü gereği düşünüldü:

Mutluyaka’da muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin istifasıyle ihtiyar heyeti üye sayısı yarıdan aşağıya düşmemiş olmakla birlikte görevde kalan iki ihtiyar heyeti üyesinden birinin istifa etmiş olan muhtara vekâlet edeceği ve bu vekâlet süresince görevde sadece bir ihtiyar heyeti üyesi kalacağı, halbuki mevcut mevzuata göre bazı önemli belgelerin muhtar ve 2 üye tarafından imzalanması gerektiği ve bu arada 16/1972 sayılı 1972 Köy İhtiyar Heyetleri (Tadil) Kuralının 5(7) maddesi de göz önünde bulundurulduğunda söz konusu köyde muhtar ve 2 ihtiyar heyeti üyesi için seçim yapılmasının uygun ve zaruri olduğuna oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon