Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:15/1983
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 232
Karar Konusu:SEÇİM EŞYALARININ SAKLANMASI.
Karar Özeti:

Lefkoşa ilçe seçim kurulu başkanının evrak imhası ile ilgili 26 Ekim 1983 gün ve 1/81 sayılı yazısı tezekkür edildi ve

1. İleride yapılacak herhangi bir seçimde kullanılması muhtemel sayım cetvelleri ve kütüklerinin muhafaza edilmesi uygun görüldü.

Sözü edilen sayım cetvelleri ve kütükler, muhasebe ile ilgili her türlü evrak ve ilçe seçim kurulları tarafından muhafazası uygun görülen evrakın dışındaki evrakın arzu edilmesi halinde Milli Arşive devredilmesine aksi halde yakılmak sureti ile imhasına karar verildi.

2. 1983’de yer alan seçimle ilgili evrakın da seçim tarihinden itibaren 6 ay tamamlanması üzerine yukarıdaki karara uygun olarak işlem görmesine karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon