Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:5/1983
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 57 ve 236
Karar Konusu:SEÇİMİ KAZANAN BİR KAMU GÖREVLİSİNİN SEÇİMDEN SONRA KAMU GÖREVİ İLE İLGİLİ DURUMUNUN NE OLACAĞI VEYA SEÇİMİ KAZANMIŞ BİR KİŞİNİN MEVKİİNİN BOŞ OLUP OLMAYACAĞI HUSUSUNDA YASAL BOŞLUK VARDIR.
Karar Özeti:

Girne Kaymakamlığının 10.3.1983 tarih ve 29/75 sayılı yazısında Akçiçek muhtarının kadrolu odacı atanması nedeni ile o yerdeki muhtar mevkiinin boşaldığının bildirildiği, ayrıca Girne ilçe seçim kurulundan da aynı konuda 3.3.1983 tarihli bir yazı alındığı ancak adıgeçenin herhangi bir istifa yazısı mevcut olmadığı Kurulun bilgisine sunuldu ve bu yer hakkında ne gibi bir işlem uygulanması gerektiği soruldu.

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 57 ve 236. maddeleri tezekkür edildiğinde aday olup da seçimi kazanan bir kamu görevlisinin seçimden sonra kamu görevi ile ilgili durumunun ne olacağı veya seçimi kazanmış bir kişinin mevkiinin boş olup olmayacağı hususunda yasal boşluk olduğuna ve bu durumda da konu mevkiin boş ilân edilmesine yasal olanak bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon