Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:2/1983, 6/1983
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 137 ve 144
Karar Konusu:İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİNE SEÇİLEN KİŞİNİN TUTANAĞI KENDİSİNE VERİLİR. TUTANAK SEÇİLENİN KENDİSİNE VERİLMEMİŞSE, BU KİŞİNİN, YASANIN 137. MADDESİ ANLAMINDA TUTANAĞINI ALMIŞ OLDUĞUNU KABUL ETMEK OLANAKSIZDIR. TUTANAĞINI ALMIŞ SAYILAMAYACAĞINA GÖRE DE SONRADAN MUHTAR SEÇİLİP TUTANAK ALMASI HALİNDE HAKKINDA YASANIN 144(2) MADDESİNİN UYGULANMASINA OLANAK YOKTUR.
Karar Özeti:

Girne’li İbrahim Ziya Güneyligil’in 1980 yılında yapılan yerel kuruluş organları seçiminde Yukarı Girne’den ihtiyar heyeti üyesi seçildiği, 1982 yılında yapılan yerel kuruluş organları ara seçiminde ise aynı yerden muhtar seçildiği ve her iki mevki için tutanak almakla birlikte, 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 144. maddesine göre, bu görevlerden birini tercih etmek için Yüksek Seçim Kuruluna başvurmadığı Kurulun bilgisine sunuldu.

Konunun 1 Nisan 1983 Cuma günü saat 17.30’da incelenmesine ve ilgili kişiye bu hususta tebligat yapılmasına karar verildi. (Karar No. 2/1983)

1.4.1983

İlgili kişi hazır değil. Temsilcisi hazır. Toplumcu Kurtuluş Partisi Girne ilçe başkanı hazır.

Konunun olguları: 1983 ara seçimlerinde seçim yapılacak yerleri saptayabilmek amacıyle münhal olan yerel kuruluş organlarını Kurula bildirmeleri için İçişleri ve İskân Bakanlığı ile ilçe seçim kurullarına birer yazı yazıldı. Girne ilçe seçim kurulu ile İçişleri ve İskân Bakanlığından alınan yazılarda 1980 yılında Yukarı Girne’de ihtiyar heyeti üyesi seçilen İbrahim Ziya Güneyligil’in 1982 ara seçimlerinde aynı yerde muhtar seçildiği gerekçesi ile yerinin boş olduğu bildirildi. Bu nedenle bu mesele ile ilgili olarak Girne ilçe seçim kurulu ile temasa geçildi ve alınan bilgiye göre 1980 seçimlerinde ilgilinin tutanağının partisi tarafından, 1982 seçimlerinde de kendisi tarafından şahsen alındığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulunda ilgili kişinin seçildiği mevkiler için tercih hakkını kullanıp kullanmadığına dair herhangi bir bilgi veya kayıt mevcut değildir.

İlgili kişi temsilcisi gerekli müdafaayı hazırlayabilmeleri için konunun incelenmesinin ertelenmesi talebinde bulundu.

Konu incelenmek üzere 4.4.1983 tarihine ertelendi.

Kurul 4.4.1983 tarihinde ilgili şahıs temsilcisi ve Girne ilçe seçim kurulundan yetkili bir görevli hazır olduğu halde konuyu inceledi.

İbrahim Ziya Güneyligil’in 1980 yılında yapılan yerel kuruluş organları seçiminde Yukarı Girne ihtiyar heyeti üyesi ve 1982 yılında yapılan yerel kuruluş organları ara seçimlerinde de aynı yerden muhtar seçildiği, muhtar seçildikten sonra bu görev için tutanak aldığı ve bu tutanağı aldıktan sonraki 3 gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak bu görevlerden biri için tercih hakkını kullanmamış olduğunun ihtilâf konusu olmadığı görüldü. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulunun 29.3.1983 tarihli ve 2/1983 sayılı kararı ışığında tezekkür edilmesi gereken husus Güneyligil’in 1980 seçiminde seçildiği ihtiyar heyeti üyeliği için Yasanın 137. maddesi uyarınca tutanak almış sayılıp sayılamayacağıdır. Çoğunluk görüşüne göre 137. madde tutanağın ihtiyar heyeti üyeliğine seçilen kişinin kendisine verilmesini öngörmektedir. Bu meselede tutanağın Güneyligil’in kendisine verilmediği açıktır. Bu böyle olduğuna göre de Yasanın 137. maddesi anlamında tutanağını almış olduğunu kabul etmek olanaksızdır. Tutanağı almış sayılamayacağına göre de 144(2) maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığına ve Yukarı Girne’de adıgeçenin muhtar seçilmesi ile boşalan bir ihtiyar heyeti üyeliği mevkiinin münhal bulunduğuna karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak ibrahim Ziya Güneyligil’in seçilip tutanak aldığı muhtar mevkii için Yasanın 144(2) maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığına ve Yukarı Girne’de adıgeçenin muhtar seçilmesi ile boşalan bir ihtiyar heyeti üyeliği mevkiinin münhal bulunduğuna oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No. 6/1983)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon