Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:8/1982
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 62
Karar Konusu:MÜNHAL BULUNAN BİR İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURAN 2 ADAYDAN BİRİNİN HALEN SEÇİLMİŞ İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ BULUNMASI DURUMUNDA DİĞER ADAYIN MÜNHAL YERE SEÇİLMİŞ OLDUĞU İLÂN EDİLİR.
Karar Özeti:

Gazi Mağusa ilçe seçim kurulunun 24 Mayıs 1982 gün ve M.İ.S.K:3/13-17 sayılı yazısı ile 6 Haziran 1982 tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları ara seçimlerinde Esenköy’de münhal bulunan bir ihtiyar heyeti üyeliği için Demokratik Halk Partisinin İsmet Yaşar Mihmat’ı, Ulusal Birlik Partisinin de Hüseyin Habib Şahan’ı aday gösterdikleri ancak sonradan Hüseyin Habib Şahan’ın aynı köyde U.B.P. ihtiyar heyeti üyesi bulunduğu ve halen bu görevine devam etmekte olduğunun saptandığı ve seçimi kazansa bile, esasen bu göreve 1.6.1980 tarihinde seçilmiş bulunduğu cihetle, bunun bir anlam ifade etmeyeceği bildirildi ve münhal bulunan Esenköy ihtiyar heyeti üyeliğini 2 adaydan İsmet Yaşar Mihmat’ın kazandığının addolunması ve konu köyde seçim yapılmaması gerektiği görüşü belirtildi.

U.B.P. genel sekreteri ile yapılan telefon konuşmasında H.H.Şahan’ın halen söz konusu köyde köy ihtiyar heyeti üyesi olduğu teyit edildi, ayrıca 1980 seçimlerinde ihtiyar heyeti üyesi seçildiğinin Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu görüldü. Bu durumda D.H.P. adayı İsmet Yaşar Mihmat hakkında değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 62. maddesinin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon