Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:6/1982
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 63 ve 162
Karar Konusu:İLÇE SEÇİM KURULUNUN, PARTİLERE BİLDİRİLMİŞ OLAN, KESİNLEŞEN ADAY LİSTELERİNDEN SABIKALI ADAY İSİMLERİNİ İHRAÇ KARARININ, İTİRAZ YAPILMAMASI DURUMUNDA, YÜKSEK SEÇİM KURULU TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.
Karar Özeti: Sabıkalı adayların, ilçe seçim kurullarınca kesinleşmiş aday listelerine dahil edilmemeleri konusu tezekkür edildi ve Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen kesinleşmiş aday listelerinde, sabıkalı adayların isimleri ilçe seçim kurullarınca ihraç edildiğinden ve bu ihraç kararları adayların mensup olduğu partilere bildirilmiş olduğundan ve parti veya kişi tarafından itiraz yapılmadığından bu kararların Yüksek Seçim Kurulunca değiştirilmesinin doğru olmadığına oyçokluğu ile karar verildi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon