Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:3/1982
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 144
Karar Konusu:İKİ GÖREVE SEÇİLEN ANCAK BİR GÖREV İÇİN TUTANAK ALAN KİŞİ HAKKINDA GÖREV TERCİHİ ZORUNLUĞU KURALININ UYGULANMASINA OLANAK YOKTUR.
Karar Özeti:

Fikret Kan 1980 yerel kuruluş organları genel seçimlerinde ihtiyar heyeti üyesi, 1981 ara seçimlerinde ise muhtar seçildi. Üye seçildiğine dair tutanağını şimdiye kadar almamakla beraber muhtar seçildiğine dair tutanak almış bulunuyor. İçişleri ve İskân Bakanlığı ile Lefkoşa ilçe seçim kurulunun Yüksek Seçim Kuruluna gönderdikleri belgelerden adıgeçenin muhtarlık görevi yürütmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

Fikret Kan sadece muhtarlık mevkii için tutanak aldığından hakkında Yasanın 144(2) maddesinin uygulanmasına olanak bulunmadığına ve Bademliköy’de adıgeçenin muhtarlığa seçilmesi ile boşalan 1 ihtiyar heyeti üyeliği mevkiinin münhal bulunduğuna oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon