Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No: 57/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20, 229 ve 230
Karar Konusu:YURT DIŞINA GÖNDERİLEN YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE MEVCUT MEVZUAT UYARINCA YAPILACAK ÖDEMELERE EK OLARAK MAKBUZ MUKABİLİ BAKANLARA ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN (OTEL) YATAK VE KAHVALTI ÜCRETİ DE ÖDENİR.
Karar Özeti:Görevli olarak yurt dışına gönderilen Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek iaşe-ibate ve diğer ödenekler konusu tezekkür edildi ve mevcut mevzuat uyarınca tespit edilen kıstaslara ek olarak Bakanlar Kurulunun 24.10.1972 gün ve 4043 sayılı kararı ile makbuz mukabili Bakanlara ödenmesi kararlaştırılan (otel) yatak ve kahvaltı ücretinin Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine de aynen ödenmesi uygun görüldü.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon