Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:3/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.30 ve 86
Karar Konusu:KURULLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİ, ” KENDİ KURULLARI ÖNÜNDE” ANT İÇERLER.
Karar Özeti:Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının göreve başlamadan önce ant içmeleri ile ilgili 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 30 ve 86. maddelerini tezekkür etti ve bu maddelerin tefsirini, oyçokluğu ile, Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları, sandık kurulları başkan, asli ve yedek üyelerinin göreve başlamadan önce “kendi kurulları önünde” ant içerler şeklinde yaptı.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon