Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.12.2023

Yim/İst
Numara:7/2022
D. No:6/2023

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Şehir Plancıları Odası arasında Anayasaya havale – Anayasaya havalenin koşulları – Henüz hakkında kesinleşmiş bir karar veya bulgu olmayan bir konuda havale talep edilemeyeceği – Talebin reddiKKTC Anayasası Md.1 7 147 148 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.19

İndir

29.11.2023

Yim/İst
Numara:3/2023
D. No:4/2023

Doç.Dr. Güner Konedralı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi vasıtasıyla ve diğeri arasında Meşru menfaat – Meşru menfaatin kaynağı – İstinafın reddiKKTC Anayasası Md.152(2) - 60/2000 Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası Md.21(1)(c) - Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Yükselme ve Ünvan Tüzüğü Md.3 5(1) 7(1) 12 13

İndir

27.11.2023

Yim/İst
Numara:12/2022
D. No:5/2023

Yakubo Sabo Abdullah ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Ara emri – İdari kararların hukuka uygun olduğu karinesi – İdari işlemin hukuka aykırılığını ispat yükünün davacıda olduğu – Dava konusu idari işlemin varlığını kanıtlayan belgenin mahkemeye sunulması gerektiği – İstinafın reddi27/2013 İyi İdare Yasası Md.17 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

23.06.2023

Yim/İst
Numara:5/2023
D. No:3/2023

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ile Vasvi Arkın arasında Ara emri - YİM’de ara emrinin koşulları – Yasa maddesinin yorumlanma ilkeleri – İstinafın kısmen kabulü 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.73(2)(B)(d)(3)(ç) 101(8) 120(4)

İndir

02.06.2023

Yim/İst
Numara:8/2021
D. No:2/2023

Müslüm Yüğlük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Anayasa Mahkemesine havale – Anayasa Mahkemesine havalenin koşullarıKKTC Anayasası 1 17(1)(2)(4)(a)(b)(c) 18(1)(5) 19 36 121(2) 148 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.12(1) 71(2)(c)

İndir

19.01.2023

Yim/İst
Numara:6/2019
D. No:1/2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile Nazile Küpeli arasında Disiplin cezasının iptali istemi - Disiplin Hukuku - Kişinin hiç itham edilmediği veya kendisine bilgi verilmeyen bir suçtan mahkum edilemeyeceği - Yurt dışında bulunan bir organın idari davalarda dava ehliyeti - İşlemin iptali KKTC Anayasası Md.152 - 60/2003 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü(Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası Md.3 9 11 24 25

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon