Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.12.2023

Yim/İst
Numara:7/2022
D. No:6/2023

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Şehir Plancıları Odası arasında Anayasaya havale – Anayasaya havalenin koşulları – Henüz hakkında kesinleşmiş bir karar veya bulgu olmayan bir konuda havale talep edilemeyeceği – Talebin reddiKKTC Anayasası Md.1 7 147 148 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.19

İndir

27.11.2023

Yim/İst
Numara:12/2022
D. No:5/2023

Yakubo Sabo Abdullah ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Ara emri – İdari kararların hukuka uygun olduğu karinesi – İdari işlemin hukuka aykırılığını ispat yükünün davacıda olduğu – Dava konusu idari işlemin varlığını kanıtlayan belgenin mahkemeye sunulması gerektiği – İstinafın reddi27/2013 İyi İdare Yasası Md.17 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

30.12.2022

Yim/İst
Numara:8/2022
D. No:5/2022

Louiza Zembyla ve diğeri ile Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Taşınmaz mal komisyonuna başvurunun reddi - yasal mirasçılık kavramı - yasal mirasçılığın kapsamı - yasaların yorumu - istinafın kabulü 67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md. 3 6(2)(3)

İndir

18.11.2022

Yim/İst
Numara:14/2022
D. No:4/2022

Tosunoğlu İnşaat Şirketi Limited ile Rekabet Kurulu ve diğeri arasında YİMde ara emri ve koşulları - Ara emrinin tek taraflı olarak verilmeyip istidanın tebliğine emir verilmesi - İstinafın reddi36/2009 Rekabet Yasası Md.26(2) - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

02.11.2022

Yim/İst
Numara:8/2018
D. No:3/2022

Ortaç Mavigözlü ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Boğaz Girne vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının içtihat olarak bağlayıcı olup olmadığı - Üç Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından onaylanmamış bir kararın nihai olamayacağı 51/1984 Polis Örgütü(Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.71

İndir

06.10.2022

Yim/İst
Numara:13/2022
D. No:2/2022

Vodafone Mobile Operations Limited ile Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğerleri arasında YİMde ara emri verilmesinin koşulları - Dava konusu işlemin ilk nazarda icrai nitelikte görülmeyip hazırlık işlemi gibi görünmesi halinde ara emri istidasının tebliğine emir verilebileceği - İstida tarihinde mahkeme huzurunda olmayan olgular - İstidanın reddi 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.22

İndir

24.06.2022

Yim/İst
Numara:1/2021
D. No:1/2022

Nevzat Özkunt ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ve diğeri arasındaEmeklilik talebi - hizmetlerin birleştirilmesi talebi - Türkiye İş Bankası emeklilik fonunun 30/1996 sayılı Yasanın 2.maddesi kapsamında sosyal güvenlik kurumu olarak kabul edilmesi gerektiği - istinafın kabulü30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md.2 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md.95(1)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon