Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.01.2024

Yim/İst
Numara:3/2019
D. No:3/2024

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasında İcranın durdurulması istidasının reddi – Masraf tespiti - Davanın karara bağlanmasıyla ara karara konu talebin de sonlanacağı – İstidanın reddiHMUT E.35 n.20

İndir

16.01.2024

Yim/İst
Numara:4/2019
D. No:2/2024

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Suiçmez ile Av.Hasan Esendağlı arasında İcranın durdurulması istidasının reddi – Masraf tespiti – Davanın karara bağlanmasıyla ara karara konu talebinde sonlanacağı – İstinafın reddiHMUT E.35 n.20

İndir

19.01.2023

Yim/İst
Numara:6/2019
D. No:1/2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile Nazile Küpeli arasında Disiplin cezasının iptali istemi - Disiplin Hukuku - Kişinin hiç itham edilmediği veya kendisine bilgi verilmeyen bir suçtan mahkum edilemeyeceği - Yurt dışında bulunan bir organın idari davalarda dava ehliyeti - İşlemin iptali KKTC Anayasası Md.152 - 60/2003 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü(Kuruluş Görev Çalışma ve Denetleme) Yasası Md.3 9 11 24 25

İndir

24.12.2019

Yim/İst
Numara:14/2017
D. No:5/2019

Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinin görev alanı - özel hukuk işlemi idari işlem ayrımı - idarenin kira sözleşmesi yapma konusunda serbest olması ve bir takım yükümlülüklere bağlı olmaması durumunda alınan kira sözleşmesi yapma kararının özel hukuk alanına girmesi26/1983 Serbest liman ve Bölge Yasası - Md. 5 6 30

İndir

19.12.2019

Yim/İst
Numara:6/2016
D. No:6/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği ve diğeriMasraf listesi - masraf tespitine itiraz - masraf tespitine ilişkin olarak verilen kararlara karşı istinaf dosyalanmadan önce izin alınması gerektiği KKTC Anayasası - Md. 148 H.M.U.T. E.35 n.20 E.59 n. 10 12 15 16 17

İndir

24.09.2019

Yim/İst
Numara:2/2017
D. No:4/2019

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Viyabank Ltd. ve diğeri arasındaYasaların yorumu - yasada geçen kelimelere verilecek anlam39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası - Md.3(4) 6(1)(C)(3) - 62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası - Md. 6(1)(Ç)

İndir

17.05.2019

Yim/İst
Numara:16/2017
D. No:3/2019

Havva Ş. Sarp ve diğeri ile Arzu Feriha Zeka arasındaKolektif organlar - idarenin hazırlık işlemleri - meşru menfaat - bir işlem veya eylem yapmaya yetkili bir kurulun alacağı kararlar - işlemin yetki unsurunda sakatlık33/1993 KKTC Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası - Md.17(1) - KKTC Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü - Md.4

İndir

22.03.2019

Yim/İst
Numara:3/2017
D. No:2/2019

Cemil Bulut ile Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaGöreve son verme - KKTC İdari Yargılama Hukukunda Usul - sebep ikamesi ilkesi - yasal temel ikamesi ilkesiKKTC Anayasası- Md.152 - 51/1984 Polis örgütü(Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.63(4) 71(2)(C) 115(3)(b)(xiii)- 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.18

İndir

15.02.2019

Yim/İst
Numara:9/2018
D. No:1/2019

Menteş Aziz ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaDisiplin hukuku - avukatın disiplin suçu işlemesi -Baro Disiplin Kuruluna şikayet - suç ile ceza arasındaki denge - orantılılık ilkesi - vekil vasıtasıyla baroya şikayet yapılması - müvekkile ait iade edilmeyen paraFasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17(1)(2)(A)(B)- 1981 Avukatlar İcrai Meslek ve Etiket Tüzüğü - Md.27 28

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon