Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
02.11.2022

Yim/İst
Numara:8/2018
D. No:3/2022

Ortaç Mavigözlü ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Boğaz Girne vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının içtihat olarak bağlayıcı olup olmadığı - Üç Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından onaylanmamış bir kararın nihai olamayacağı 51/1984 Polis Örgütü(Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.71

İndir

08.06.2020

Yim/İst
Numara:11-12/2018
D. No:2/2020

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ve diğerleri ile Namık Müftüoğlu arasındaİdarenin işlemlerinin gerekçeli olması gerektiği - istinafın reddi---

İndir

21.01.2020

Yim/İst
Numara:2/2018
D. No:1/2020

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve diğeri arasında Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararlarının içtihat olarak bağlayıcı olup olmadığı - Üç Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından onaylanmamış bir kararın nihai olamayacağı KKTC Anayasası - Md.143(3)(4) 147 148(3) 149 151 152 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.71 - 60/1990 Yüksek İdare Mahkemesi Yasası - Md. 4

İndir

15.02.2019

Yim/İst
Numara:9/2018
D. No:1/2019

Menteş Aziz ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaDisiplin hukuku - avukatın disiplin suçu işlemesi -Baro Disiplin Kuruluna şikayet - suç ile ceza arasındaki denge - orantılılık ilkesi - vekil vasıtasıyla baroya şikayet yapılması - müvekkile ait iade edilmeyen paraFasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17(1)(2)(A)(B)- 1981 Avukatlar İcrai Meslek ve Etiket Tüzüğü - Md.27 28

İndir

04.12.2018

Yim/İst
Numara:10/2015
D. No:2/2018

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaMasraf listesi – tehir verilmesi halinde masraflarKKTC Anayasası - Md. 154 - 9/1976 Mahkemeler Yasası – Md. 81 - HMUT E59 n.10 12 13 15 16 17

İndir

13.04.2018

Yim/İst
Numara:6/2017
D. No:1/2018

Girne Üniversitesi ile University of North Cyprus Ltd. arasındaİlgili şahıs eklenme talebi - Kamu tüzel kişiliği kavramı Anayasa - Md. 113(3)- 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md.3 4 14(1)23 25 26 41 42 43 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.8

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon