Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.12.2019

Yim/İst
Numara:6/2016
D. No:6/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği ve diğeriMasraf listesi - masraf tespitine itiraz - masraf tespitine ilişkin olarak verilen kararlara karşı istinaf dosyalanmadan önce izin alınması gerektiği KKTC Anayasası - Md. 148 H.M.U.T. E.35 n.20 E.59 n. 10 12 15 16 17

İndir

06.01.2017

Yim/İst
Numara:8/2016
D. No:1/2017

Temiz Toplum Derneği n/d Toparlanıyoruz Hareketi ile Bakanlar Kurulu arasında.Meşru menfaat - Derneklerin iptal davası açma ehliyeti - Yürütmenin durdurulması.-

İndir

13.12.2016

Yim/İst
Numara:2/2015
D. No:7/2016

Mehmet Ünder ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında75 günlük hak düşürücü süre.-

İndir

29.11.2016

Yim/İst
Numara:12-13-14/2015
D. No:6/2016

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile K.V. Mediterranean Tours Ltd. arasındaTaşınmaz Mal Komisyonu - Komisyonun sadece icrai nitelikli kararlarının Yüksek İdare Mahkemesinin denetiminde olması.67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası - Md. 78.

İndir

07.10.2016

Yim/İst
Numara:8/2013
D. No:5/2016

Doç. Dr. Dizem Arifler ile 1- Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı 2-Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu 3-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaSözleşme - Sözleşmenin yenilenmemesi - Meşru menfaat-

İndir

01.07.2016

Yim/İst
Numara:2/2016
D. No:4/2016

Cyprus Kyrenia University Ltd. ile 1- University of North Cyprus Ltd. 2-Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3- Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasındaAra emri - Geçici ara emrinn kesinleşmesi - Yürütmenin durdurulması - İlgili kişi müessesesi.YİM Tüzüğü - Md. 8(1)

İndir

24.06.2016

Yim/İst
Numara:2/2016
D. No:3/2016

Cyprus Kyrenia University Ltd. ile 1- University of Noth Cyprus Ltd.,2- Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3- Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasındaÜnvan tadilatı istemi - İstinaf ihbarnamesinde istinaf edenin isminin/ünvanının olması gereği.H.M.U.T. E.35 n.6(1)

İndir

24.06.2016

Yim/İst
Numara:2/2016
D. No:2/2016

Cyprus Kyrenia University Ltd. ile 1- University of North Cyprus Ltd., 2- Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3- Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasındaAra emri - Yürütmenin durdurlması - Mahkeme emrine itaatsizlik.-

İndir

05.01.2016

Yim/İst
Numara:2/2014
D. No:1/2016

Birol Ruhi ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasında Göreve son verme - Akademik Parsonel Sözleşmesinin feshi ve görevin sonlandırılması - Göreve son verme kararının iptali talebi - İhmalDAU Akadmik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md 9(e)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon