Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.12.2018

Yim/İst
Numara:10/2015
D. No:2/2018

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaMasraf listesi – tehir verilmesi halinde masraflarKKTC Anayasası - Md. 154 - 9/1976 Mahkemeler Yasası – Md. 81 - HMUT E59 n.10 12 13 15 16 17

İndir

23.01.2017

Yim/İst
Numara:10/2015
D. No:2/2017

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Suiçmez ile 1-KKTC Barolar Birliği, 2- Avukat Hasan Esendağlı arasındaAvukatlar ile ilgili disiplin prosedürü - Şekil kuralları - Şekil kurallarının tümüne uygulmamasının iptal sebebi olmaması - Avukatın ihmalinin hem disiplin suçu hem de haksız fiil olabileceğiFasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 17(2)(Ç)

İndir

13.12.2016

Yim/İst
Numara:2/2015
D. No:7/2016

Mehmet Ünder ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında75 günlük hak düşürücü süre.-

İndir

29.11.2016

Yim/İst
Numara:12-13-14/2015
D. No:6/2016

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile K.V. Mediterranean Tours Ltd. arasındaTaşınmaz Mal Komisyonu - Komisyonun sadece icrai nitelikli kararlarının Yüksek İdare Mahkemesinin denetiminde olması.67/2005 Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası - Md. 78.

İndir

20.08.2015

Yim/İst
Numara:8/2015
D. No:6/2015

University of North Cyprus Ltd. ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasındaAra emri - Ara emrine itaatsizlik iddiası-

İndir

18.06.2015

Yim/İst
Numara:4-5/2015
D. No:5/2015

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğeri ile Soyer Üstünışık ve Adil Adalıer ve diğerleri (İlgili Şahslar) ile Soyer Üstünişık arasındaPolis terfisi - Seçim yasakları - Atama kararlarının seçim yasakları içrisinde yer aldığı gerekçesiyle iptal edilmesi - Ultra vires - Polis Örgütü Sınav Tüzüğünün 13. maddesinin ultra vires olduğu - Meşru menfaat - Davacının davada meşru menfaati olduğu bulgusu - İstinaf - İstinaf Mahkemesnini oy çokluğunyla Tek yargıçlı YİM kararını iptal ederek terfileri onaylaması.51/84 Polis Örgütü Yasası - Madde 73

İndir

27.02.2015

Yim/İst
Numara:1/2015
D. No:4/2015

Mertcihan Ticret Şti. Ltd. ile Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu arasındaİhale- İhale teklifinin geçersiz saylması - Ara emri - Dava neticeleninceye kadar ihalenin neticelendirilmemesi konusunda ara emri talebi - Ara emri vermenin koşuları - Ara emri verilmesini gerektirecek kriterlerin var olduğu saptandıktan sonra, İlk Mahkemenin tebliğ emri vermekle hatalı hareket ettiği- Dosyanın İlk Mahkemeye iade edilmesi.Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11 9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

29.01.2015

Yim/İst
Numara:5/2013
D. No:3/2015

Ayşe Öztaç ile Lefkoşa Belediyesi ve İlgili Şahıs Canev Özdeğirmenci arasındaAra emri - Ara emri kriterleri - Kuaför çalışma izninin iptal edilmesi ve kuaför dükkanının kapatılması için ara emri istidası - İstidanın ret ve iptal edilmesi - İstinaf - Davacının istidadaki talebinin idari kararın yürürlüğünün durdurlması şeklinde olmadığı,İlgili Şahsın kuaför dükkanının kapatılması özlü olduğu nedeniyle istinafın reddedilmesi-

İndir

21.01.2015

Yim/İst
Numara:8/2013
D. No:2/2015

Doç.Dr.Dizem Arifler ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesinin yenilenmememesi - Meşru menfaat - Sözleşmenin yenilenmemesinin Davacının meşu menfaatini olumsuz yönde etkilemediği bulgusu - Meşru menfaat deyiminin yorumlanması için konunun Anayasa Mahkemesine sunulması talebi - Meşru menfaat deyiminin yorum gerektirmeyecek kadar açık bir ifade olduğu nedeniyle talebin reddedilmesi.KKTC Anayasası - Md. 149 152(2)

İndir

13.01.2015

Yim/İst
Numara:5-6/2014
D. No:1/2015

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğeri ile Prof Dr. Abdullah Yücel Öztoprak arasındaYürürlüğün dava sonuna kadar durdurlması - Kararın istinafı - İstinaf sebepleri - İstinaf sebeplerinin gerekçeli olma zorunluluğu- H.M.U.T. E.35 - n.4 - Ara emri - Ara emri safhasında başvurunun esasına ilgili bulgu yapmaktan kaçınılması - Ara emrinin kriterleri - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin ara emri ile ilgili kararını iptal etmesi.9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon