Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.01.2016

Yim/İst
Numara:2/2014
D. No:1/2016

Birol Ruhi ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasında Göreve son verme - Akademik Parsonel Sözleşmesinin feshi ve görevin sonlandırılması - Göreve son verme kararının iptali talebi - İhmalDAU Akadmik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md 9(e)

İndir

13.01.2015

Yim/İst
Numara:5-6/2014
D. No:1/2015

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğeri ile Prof Dr. Abdullah Yücel Öztoprak arasındaYürürlüğün dava sonuna kadar durdurlması - Kararın istinafı - İstinaf sebepleri - İstinaf sebeplerinin gerekçeli olma zorunluluğu- H.M.U.T. E.35 - n.4 - Ara emri - Ara emri safhasında başvurunun esasına ilgili bulgu yapmaktan kaçınılması - Ara emrinin kriterleri - İstinaf Mahkemesinin İlk Mahkemenin ara emri ile ilgili kararını iptal etmesi.9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

16.12.2014

Yim/İst
Numara:6/2013
D. No:6/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Prof. Dr. Özay Mehmet arasındaİptal davası - İdari karar - İdari kararların icrai nitelikte olması gereği - İdari sözleşme - Yetki - İdari sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemenin Hukuk Mahkemesi mi yoksa YİM mi olduğu tartışması - İdari kararları onaylama ve iptal yetkisi - Dava edilebilme ehliyeti - Davalının tüzel kişiliği olmaması - Masraf emri18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Md. 3 4 ve 7.

İndir

16.12.2014

Yim/İst
Numara:10/2013
D. No:5/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Pınar Tolga Baturay arasındaİptal davası -İdari kararın şekil ve usul yönünden sakat olması - Sebep yönünden idari kararın sakat olamsı - Usul - YİMin davalarında hukuk davalarına nazaran usul ve şekil şartlarının sıkı bir şekilde uygulanmaması- İLO sözleşmesi - 158 sayılı sözleşme - İLO sözleşmelerinin KKTC uygulanıp uygulanamayacağı - Müdafaa hakkı -Müdafaa hakı tanınmamasının hukuka aykırı olması .22/1992 sayılı İş Yasası - Madde 13(1)

İndir

09.07.2014

Yim/İst
Numara:7/2013
D. No:4/2014

Kıbrıs Continental Finans Ltd. ve diğerleri ile KKTC Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Başkanlığı ve diğerleri arsındaFona devredilme ve görevden almaya ilişkin kararların iptali için açılan dava - Davanın reddi - Red kararının istinafı - İstinafın kabulü. İdari karar - İdari kararların gerekçeli olması ve gerkçelerin kararda belirtilmesi gereği - İdari kararların kamu yararı amacına yönelik alınması. İspat yükümlülüğü - İspat yükümlülüğünün başvuru ahibine ait olması.32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası - Md.13(2)

İndir

02.07.2014

Yim/İst
Numara:2/2013
D. No:3/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ile Sibel Erkman arasındaİptal davası - İptal davalarında, davalı kural olarak dava konusu işlemi yapan mercinin olması - İdari karar - Yürütsel veya yönetsel yetki kullanan herhangi bir organ veya makam tarafından alınması - Dava ünvanı - Unvandaki hatanın Mahkemenin idari kararın yargısal denetimini etkilememesi - Devamlı personel - VYK tarafından Davacının devmalı personel statüsünün geri alınması - Geri alma kararının iptali için açılan dava - Geri alma kararının hükümsüz olduğuna karar verilmesi - Kararın istinafı - İstinafın reddi.Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md. 9(a)(b)(c)(d) 18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasası - Md. 4(1) 7(2).

İndir

30.04.2014

Yim/İst
Numara:2/2012
D. No:2/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Prof. Dr. Tayfun Turgay arasında.Sözleşmenin feshi - Öğrenci azlığı nedeniyle görevin sonlandırılması - İlk Mahkemnin göreve son veme kararının hükümsüz olduğuna karar vermesi - Kararın istinafı -İstinafın reddi. Yetki -YİMin yetkili olup olmadığı - İspat külfeti - İdari davalarda işlemin hatalı olduğunu kanıtlamak, başvuru yapan kişiye ait olması.Personel Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md. 42

İndir

17.03.2014

Yim/İst
Numara:1/2013
D. No:1/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ile Atiye Çırakoğlu arasındaDevamlı personel - Devalı personel olmanın şartları - Davacının, devamlı personel statüsünün, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından geri alınması - Geri alma kararının iptali için dava açılması - YİMin geri alma kararını iptal etmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın reddiAkademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md 9(e)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon