Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
07.10.2016

Yim/İst
Numara:8/2013
D. No:5/2016

Doç. Dr. Dizem Arifler ile 1- Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı 2-Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu 3-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaSözleşme - Sözleşmenin yenilenmemesi - Meşru menfaat-

İndir

29.01.2015

Yim/İst
Numara:5/2013
D. No:3/2015

Ayşe Öztaç ile Lefkoşa Belediyesi ve İlgili Şahıs Canev Özdeğirmenci arasındaAra emri - Ara emri kriterleri - Kuaför çalışma izninin iptal edilmesi ve kuaför dükkanının kapatılması için ara emri istidası - İstidanın ret ve iptal edilmesi - İstinaf - Davacının istidadaki talebinin idari kararın yürürlüğünün durdurlması şeklinde olmadığı,İlgili Şahsın kuaför dükkanının kapatılması özlü olduğu nedeniyle istinafın reddedilmesi-

İndir

21.01.2015

Yim/İst
Numara:8/2013
D. No:2/2015

Doç.Dr.Dizem Arifler ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesinin yenilenmememesi - Meşru menfaat - Sözleşmenin yenilenmemesinin Davacının meşu menfaatini olumsuz yönde etkilemediği bulgusu - Meşru menfaat deyiminin yorumlanması için konunun Anayasa Mahkemesine sunulması talebi - Meşru menfaat deyiminin yorum gerektirmeyecek kadar açık bir ifade olduğu nedeniyle talebin reddedilmesi.KKTC Anayasası - Md. 149 152(2)

İndir

16.12.2014

Yim/İst
Numara:6/2013
D. No:6/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Prof. Dr. Özay Mehmet arasındaİptal davası - İdari karar - İdari kararların icrai nitelikte olması gereği - İdari sözleşme - Yetki - İdari sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemenin Hukuk Mahkemesi mi yoksa YİM mi olduğu tartışması - İdari kararları onaylama ve iptal yetkisi - Dava edilebilme ehliyeti - Davalının tüzel kişiliği olmaması - Masraf emri18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Md. 3 4 ve 7.

İndir

16.12.2014

Yim/İst
Numara:10/2013
D. No:5/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Pınar Tolga Baturay arasındaİptal davası -İdari kararın şekil ve usul yönünden sakat olması - Sebep yönünden idari kararın sakat olamsı - Usul - YİMin davalarında hukuk davalarına nazaran usul ve şekil şartlarının sıkı bir şekilde uygulanmaması- İLO sözleşmesi - 158 sayılı sözleşme - İLO sözleşmelerinin KKTC uygulanıp uygulanamayacağı - Müdafaa hakkı -Müdafaa hakı tanınmamasının hukuka aykırı olması .22/1992 sayılı İş Yasası - Madde 13(1)

İndir

09.07.2014

Yim/İst
Numara:7/2013
D. No:4/2014

Kıbrıs Continental Finans Ltd. ve diğerleri ile KKTC Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Başkanlığı ve diğerleri arsındaFona devredilme ve görevden almaya ilişkin kararların iptali için açılan dava - Davanın reddi - Red kararının istinafı - İstinafın kabulü. İdari karar - İdari kararların gerekçeli olması ve gerkçelerin kararda belirtilmesi gereği - İdari kararların kamu yararı amacına yönelik alınması. İspat yükümlülüğü - İspat yükümlülüğünün başvuru ahibine ait olması.32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası - Md.13(2)

İndir

02.07.2014

Yim/İst
Numara:2/2013
D. No:3/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ile Sibel Erkman arasındaİptal davası - İptal davalarında, davalı kural olarak dava konusu işlemi yapan mercinin olması - İdari karar - Yürütsel veya yönetsel yetki kullanan herhangi bir organ veya makam tarafından alınması - Dava ünvanı - Unvandaki hatanın Mahkemenin idari kararın yargısal denetimini etkilememesi - Devamlı personel - VYK tarafından Davacının devmalı personel statüsünün geri alınması - Geri alma kararının iptali için açılan dava - Geri alma kararının hükümsüz olduğuna karar verilmesi - Kararın istinafı - İstinafın reddi.Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md. 9(a)(b)(c)(d) 18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasası - Md. 4(1) 7(2).

İndir

17.03.2014

Yim/İst
Numara:1/2013
D. No:1/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ile Atiye Çırakoğlu arasındaDevamlı personel - Devalı personel olmanın şartları - Davacının, devamlı personel statüsünün, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından geri alınması - Geri alma kararının iptali için dava açılması - YİMin geri alma kararını iptal etmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın reddiAkademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md 9(e)

İndir

06.11.2013

Yim/İst
Numara:3/2012
D. No:1/2013

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Halil Okur arasındaSöz ve savunma hakkı - Yüksek İdare Mahkemesinin Davacıya söz ve savunma hakkı verilmesi gerektiği bulgusu. Bankaya genel müdür atanması - 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının 17 ve 37.maddeleri - 17. madde altında bir Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine neden olanların hiçbir bankada görev alamaması - 39/2001 Bankalar Yasası - Madde 17

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon