Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.04.2014

Yim/İst
Numara:2/2012
D. No:2/2014

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Prof. Dr. Tayfun Turgay arasında.Sözleşmenin feshi - Öğrenci azlığı nedeniyle görevin sonlandırılması - İlk Mahkemnin göreve son veme kararının hükümsüz olduğuna karar vermesi - Kararın istinafı -İstinafın reddi. Yetki -YİMin yetkili olup olmadığı - İspat külfeti - İdari davalarda işlemin hatalı olduğunu kanıtlamak, başvuru yapan kişiye ait olması.Personel Kadro ve Çalışma Tüzüğü - Md. 42

İndir

06.11.2013

Yim/İst
Numara:3/2012
D. No:1/2013

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Halil Okur arasındaSöz ve savunma hakkı - Yüksek İdare Mahkemesinin Davacıya söz ve savunma hakkı verilmesi gerektiği bulgusu. Bankaya genel müdür atanması - 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının 17 ve 37.maddeleri - 17. madde altında bir Bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine neden olanların hiçbir bankada görev alamaması - 39/2001 Bankalar Yasası - Madde 17

İndir

27.12.2012

Yim/İst
Numara:17-18/2010
D. No:10/2012

Fatma Alçıcıoğlu ve Sadık Gardiyanoğlu ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasındaMeslekten men cezası - Mimar olan Davacılara kısa süreli meslekten men cezası verilmesi - Davacıların disiplin cezalarının iptal edilmesi için dava açmaları - Tek Yargıçlı YİMin davayı ret ve iptal etmesi - Davacıların kararı istinaf etmeleri - İstinafın kabul edilerek, istinaf konusu kararın iptal edilmesi.K.T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Madde 14(3)

İndir

21.09.2012

Yim/İst
Numara:13-14/2009
D. No:9/2012

Doç. Dr. Erzat Erdil ve diğerleri ile D.Ü.A Rektörlüğü ve diğeri arasındaTek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin bir celpname altında biden fazla kişinin Davacı olamayacağı ve tüzükle ilgili davanın Yüksek İdare Mahkemesinde açılamayacağı gerekçesiyle Davacıların davasını reddetmesi - Davacıların ret kararını istinaf etmeleri - istinafın reddi.-

İndir

15.06.2012

Yim/İst
Numara:11-12/2010
D. No:8/2012

Polis Hizmetleri Komisyonu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Turan M. Bayraktar Kemaloğulları ve Hüseyin Göymen ve diğerleri (İlgili Şahıslar) arasındaPolis terfisi - Polis çavuşluğundan müfettiş muavinliğine terfi işlemi - Davacı kendisini terfi ettirmeyip İlgili Şahısları terfi ettiren kararın iptali için dava açması - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin terfi kararını iptal etmesi - İptal kararının Davalılar ve İlgili Şahıslar tarafından istinaf edilmesi - İsinaf Mahkemesinin Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararını iptal etmesi.51/1984 Polis Yasası - Madde 73(7)

İndir

14.06.2012

Yim/İst
Numara:4-5-6/2010
D. No:7/2012

KKTC Güvnlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütü, Polis Hizmetleri Komisyonu ile Turan M. Bayraktar Kemaloğulları arasındaPolis terfisi - Polis çavuşluğundan müfettiş müavinliğine terfi işlemi - Terfi işlemlerinin iptali için dava açılması - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin terfi kararını iptal etmesi - İstinaf - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararının, İstinaf Mahkemesi tarafından iptali.51/1984 Polis Yasası - Madde 73

İndir

14.06.2012

Yim/İst
Numara:13-14-15/2010
D. No:6/2012

Hasan Dayı ve Hüseyin Yeşildağlı ile Osman Aydın arasındaPolis Terfisi - Müdür mevkiine terfi - İlgili kişileri müdür mevkiine atayan kararın tek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemei tarafından iptal edilmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinaf Mahkemesinin tek yargıçlı YİM kararını iptal etmesi. Meşru menfaat51/1984 sayılı Polis Yasası - Madde 73

İndir

14.06.2012

Yim/İst
Numara:1/2012
D. No:5/2012

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğeri ile Doç. Dr. Hasan Hüseyin Önder arasındaGöreve son verme ve üniversite ile ilişkinin kesilmesi kararı - Davacının kararın hükümsüz sayıması için dava açması - Tek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin göreve son verme kararının hükümsüz olduğuna karar vermesi - Davalının Tek yargıçlı kararı istinaf etmesi- İstinafın kabul edilerek tek yargıç tarafından verilen kararın iptal edilmesi. KKTC Anayasasının 152. maddesi

İndir

10.05.2012

Yim/İst
Numara:7/2010
D. No:4/2012

KKTC Merkez Bankası ile Mehmet Okay arasındaÇek yasağı - Davalının, Davacı aleyhine aldığı çek yasağının kaldırılması kararını istinafı - Şirket adına düzenlenen çeklerde sorumluluğun tüzel kişilik olan Şirkette olması - Direktör veya çeki imzalayan kişinin, sırf imza atması nedeniyle çekten sorumlu olmaması - İstinafın reddedilmesi.Fasıl 262 Poliçeler Yasası Madde 74(B)

İndir

10.05.2012

Yim/İst
Numara:6/2011
D. No:3/2012

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve diğerleri ile Dr. Charles C. Canver arasındaTabipler Birliğinden üyelik silinmesi - Davalının Tabipler Birliğinden geçici üyeliğinin silinmesi kararının hükümsüz olduğuna dair emir verilmesi için Yüksek İdare Mahkemesinde dava açması - Tek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin üyelikten silinme kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar vermesi - Davalıların kararı istinaf etmeleri - İstinafın reddi. 13/1976 Tabipler Birliği Yasası Madde 4

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon