Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.12.2012

Yim/İst
Numara:17-18/2010
D. No:10/2012

Fatma Alçıcıoğlu ve Sadık Gardiyanoğlu ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasındaMeslekten men cezası - Mimar olan Davacılara kısa süreli meslekten men cezası verilmesi - Davacıların disiplin cezalarının iptal edilmesi için dava açmaları - Tek Yargıçlı YİMin davayı ret ve iptal etmesi - Davacıların kararı istinaf etmeleri - İstinafın kabul edilerek, istinaf konusu kararın iptal edilmesi.K.T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Madde 14(3)

İndir

15.06.2012

Yim/İst
Numara:11-12/2010
D. No:8/2012

Polis Hizmetleri Komisyonu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Turan M. Bayraktar Kemaloğulları ve Hüseyin Göymen ve diğerleri (İlgili Şahıslar) arasındaPolis terfisi - Polis çavuşluğundan müfettiş muavinliğine terfi işlemi - Davacı kendisini terfi ettirmeyip İlgili Şahısları terfi ettiren kararın iptali için dava açması - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin terfi kararını iptal etmesi - İptal kararının Davalılar ve İlgili Şahıslar tarafından istinaf edilmesi - İsinaf Mahkemesinin Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararını iptal etmesi.51/1984 Polis Yasası - Madde 73(7)

İndir

14.06.2012

Yim/İst
Numara:4-5-6/2010
D. No:7/2012

KKTC Güvnlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütü, Polis Hizmetleri Komisyonu ile Turan M. Bayraktar Kemaloğulları arasındaPolis terfisi - Polis çavuşluğundan müfettiş müavinliğine terfi işlemi - Terfi işlemlerinin iptali için dava açılması - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin terfi kararını iptal etmesi - İstinaf - Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi kararının, İstinaf Mahkemesi tarafından iptali.51/1984 Polis Yasası - Madde 73

İndir

14.06.2012

Yim/İst
Numara:13-14-15/2010
D. No:6/2012

Hasan Dayı ve Hüseyin Yeşildağlı ile Osman Aydın arasındaPolis Terfisi - Müdür mevkiine terfi - İlgili kişileri müdür mevkiine atayan kararın tek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemei tarafından iptal edilmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinaf Mahkemesinin tek yargıçlı YİM kararını iptal etmesi. Meşru menfaat51/1984 sayılı Polis Yasası - Madde 73

İndir

10.05.2012

Yim/İst
Numara:7/2010
D. No:4/2012

KKTC Merkez Bankası ile Mehmet Okay arasındaÇek yasağı - Davalının, Davacı aleyhine aldığı çek yasağının kaldırılması kararını istinafı - Şirket adına düzenlenen çeklerde sorumluluğun tüzel kişilik olan Şirkette olması - Direktör veya çeki imzalayan kişinin, sırf imza atması nedeniyle çekten sorumlu olmaması - İstinafın reddedilmesi.Fasıl 262 Poliçeler Yasası Madde 74(B)

İndir

15.03.2012

Yim/İst
Numara:16/2010
D. No:2/2012

Özer İnsan ile KKTC Polis Örgütü Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu ve İlgili Şahıslar arasındaPolis terfisi - Davacının Başmüfettiş mevkisine kendisinin değil de ilgili şahısların atanması kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna dair karar verilmesi istemi - İlk Mahkemenin terfi kararların iptal etmemesi - Davacının kararı istinafı - İstinafın kısmen kabul edilerek İlgili Şahıs No.6 Hüseyin Palabıyıkın terfi kararının iptal edilmesi.51/84 Polis Örgütü Yasası Madde 73(4)

İndir

18.03.2011

Yim/İst
Numara:9 ve 10/2010
D. No:1/2011

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Prof. Dr. Ufuk Taneri arasında Rektörlük görevine son verme kararının iptali istemi.19/1986 Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası Madde 12(2) - KKTC Anayasası Md. 152

İndir

29.12.2010

Yim/İst
Numara:6/2009
D. No:5/2010

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve diğeri ile Ahmet Demirağ ve diğeri arasındaYetki - Yüksek İdare Mahkemesinin davaya bakma yetkisi olup olmadığı tartışması. Kamu hukukuFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası madde 30(5) KKTC Anayasası madde 151

İndir

10.12.2010

Yim/İst
Numara:1/2009
D. No:4/2010

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu ve diğeri ile Nesrin Atalay arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşmenin feshi ile Davacının Üniversite ile olan ilişkisinin kesilmesi - Hizmet sözleşmesinin ve/veya hizmet süresinin uzatılmamasına ilişkin kararın tamamen hükümsüz olduğuna dair karar verilmesi istemi.-

İndir

21.07.2010

Yim/İst
Numara:1/2010
D. No:3/2010

Özer İhsan ile Polis Örgütü Genel Müdürlüğü ve diğerleri arasındaTerfi kararlarının iptali istemi51/84 sayılı Pois Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası madde 73(4)(7).

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon