Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.09.2012

Yim/İst
Numara:13-14/2009
D. No:9/2012

Doç. Dr. Erzat Erdil ve diğerleri ile D.Ü.A Rektörlüğü ve diğeri arasındaTek yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesinin bir celpname altında biden fazla kişinin Davacı olamayacağı ve tüzükle ilgili davanın Yüksek İdare Mahkemesinde açılamayacağı gerekçesiyle Davacıların davasını reddetmesi - Davacıların ret kararını istinaf etmeleri - istinafın reddi.-

İndir

29.12.2010

Yim/İst
Numara:6/2009
D. No:5/2010

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve diğeri ile Ahmet Demirağ ve diğeri arasındaYetki - Yüksek İdare Mahkemesinin davaya bakma yetkisi olup olmadığı tartışması. Kamu hukukuFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası madde 30(5) KKTC Anayasası madde 151

İndir

10.12.2010

Yim/İst
Numara:1/2009
D. No:4/2010

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu ve diğeri ile Nesrin Atalay arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşmenin feshi ile Davacının Üniversite ile olan ilişkisinin kesilmesi - Hizmet sözleşmesinin ve/veya hizmet süresinin uzatılmamasına ilişkin kararın tamamen hükümsüz olduğuna dair karar verilmesi istemi.-

İndir

30.04.2010

Yim/İst
Numara:11/2009
D. No:2/2010

Ahmet Demirkaya ile Osman Aydın ve diğeri arasındaPolis terfilerine ilişkin kararın iptali istemi.51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası madde 73(2)(3)(4)

İndir

30.03.2010

Yim/İst
Numara:8/2009
D. No:1/2010

Ramadan Karahüseyin ile Mehmet Ulai Sakallı ve diğeri arasındaPolis münhali51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Sorumlulukları) Yasası madde 64.

İndir

29.12.2009

Yim/İst
Numara:10/2009
D. No:4/2009

Mehmet Yıldırım ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaCeza puanı kesme işleminin idari karar olup olmadığı tartışması - Sürüş ehliyeti iptali43/1991 sayılı Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası - Anayasa madde 152(3)

İndir

11.10.2009

Yim/İst
Numara:6/2009
D. No:3/2009

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ve diğeri ile Ahmet Demirağ n/d Ahmet Egemen Demirağ ve diğeri arasındaKonsolide edilen davalarda tek istinaf ihbarnamesi dosyalanıp dosyalanamayacağı tartışması.1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Madde 16 ve 18. Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü - Emir 14 Emir 35.

İndir

05.05.2009

Yim/İst
Numara:5/2007
D. No:2/2009

Hasan Manioğulları ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasındaEmeklilik talebi26/1977 Emeklilik Yasası madde 5(1) 39(6)

İndir

30.01.2009

Yim/İst
Numara:1/2006
D. No:1/2009

Halil Okur ile KKTC Merkez Bankası arasında Bankaya genel müdür olarak atanma - Meşru menfaat - İdari işlem39/2001 Bankalar Yasası Madde 17 KKTC Anayasası madde 152

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon