Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.01.2024

YİM
Numara:27/2020
D. No:5/2024

Yusuf Ö.Yaralıoğlu ile KKTC Elektrik Kurumu veya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında YİMin yetki alanı - Toplu iş sözleşmesinin niteliği - Birel işlemler - Kazandırıcı birel işlemler - Kazandırıcı birel işlemlerin geri alınamayacağı - İşlemin iptali KKTC Anayasası - Md.152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.18 21(1)

İndir

15.01.2024

YİM
Numara:122/2020
D. No:3/2024

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatif Ltd. ile Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İşlemin iptali istemi – İcrai idari işlem kavramı – İdari işlemin sebep unsuru – Kooperatiflerin statüsü – İşlemin iptali109/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararname Md.3 - 110/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararname Md.3

İndir

08.01.2024

YİM
Numara:25/2020
D. No:2/2024

İpek Çakmak ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasında Anayasa Mahkemesine havale talebi – Anayasa Mahkemesine havalenin koşulları – Etkenlik unsuru – Havale talebinin kabulüKKTC Anayasası Md.3(4) 6 7(1) 17(1) 148 152 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md.16(1) 17(5)(6)

İndir

29.11.2023

YİM
Numara:20/2020
D. No:28/2023

Tarkan Atakan ile Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasında Özelleştirme Yasası kapsamında olan kamu görevlilerinin ek çalışma ödeneği hakkı – YİM’in yargı yetkisi – İptal ve kaldırma işleminin farkı – İdari işlemin iptaliKKTC Anayasası Md.152 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası Md.27 - 24/2012 Özelleştirme Yasası Md.3 42 56(2) Geçici 1 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık(Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Md.11

İndir

27.11.2023

YİM
Numara:95/2020
D. No:27/2023

Niyazi Öcal ile KKTC Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC’yi temsilen Başsavcılık arasında İkinci üniversiteye bağlı kademe ilerlemesi talebi - öğrenim koşulunu karşılamaksızın sınıf değişikliği yoluyla başka kadroya geçme - davanın reddi7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.44 54 75(2) - 77/1989 Personel Dairesi (Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

01.11.2023

YİM
Numara:28/2020
D. No:26/2023

İbrahim Aslantürk ile Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Yolcu Taşıma İzninin iptali talebi – Meşru Menfaat – 75 günlük hak düşürücü süre konusunda ihtilaf – İdarenin kararında yapılan olumsuz tavsiyelere neden uyulmadığını belirtmesi gerektiği – Gerekçenin gerçeğe uygunluğu 50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası

İndir

26.01.2023

YİM
Numara:56-19-22/2020
D. No:1/2023

Ergül Kızılokgil ile Yüksek Savcılar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Başsavcı ve Başsavcı yardımcısı atamalarının iptali istemi- Meşru menfaat- Meşru menfaatin hem dava açıldığı tarihte hem de duruşmanın devam ettiği tarihte var olması gerektiği KKTC Anayasası Md.152

İndir

10.06.2022

YİM
Numara:70/2020
D. No:18/2022

Mete Hatay ve diğerleri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaİdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - idari işlemlerin yoklukla sakat olması - idarenin yetkilerini kamu yararına kullanmamasının idari işlemi amaç bakımından sakatladığı KKTC Anayasası - Md.39 40 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası- Md.11 - Fasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - Md.2 3 - 41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1) - 18/2012 Çevre Yasası

İndir

11.12.2020

YİM
Numara:46/2020
D. No:23/2020

Lefkoşa Türk Belediyesi Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Başkan Vekili Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Şehri Türk Hemşehrileri ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasında YİM de ara emri ve koşulları - YİM de yargıcın tek taraflı olarak geçici emir verme yetkisi olmakla birlikte bu şekilde emir vermeyi uygun bulmayıp karşı tarafa tebliğine de olanak sağlamak amacıyla kısa bir tehir de verebileceği KKTC Anayasası - Md. 152 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası) - 20/2016 Kamu İhale Yasası - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11

İndir

10.12.2020

YİM
Numara:34/2020
D. No:22/2020

Bekir Abatay ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtası ile KKTC arasındaPolis terfi sınavı - Polis Hizmetleri Komisyonunun oluşumu - YİM de ara emri - YİM de ara emri verilmesinin koşulları - yasaya açık aykırılık bulunması halinde ara emri verilmesinin koşullarından olan telafisi imkansız zarar veya eski duruma dönüşün güç olması koşulunun aranmaması51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri ) Yasası - Md.2 12 67A 68 73 145 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.11 - Polis Örgütü Sınav Tüzüğü - Md.2 5 7 14 16 17 19

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon