Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.03.2024

YİM
Numara:198/2019
D. No:11/2024

Sevil Emirzade ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Kamulaştırma kararının iptali talebi – KKTC mevzuatı bakımından kamu tüzel kişilerine ait mallarında kamulaştırma kapsamında olduğu – Birden fazla idari işlemin hangi koşulda tek celpname altında dava edilebileceği – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.41 - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası Md.2 3 13 15 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Md.2 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.21(2)

İndir

06.03.2024

YİM
Numara:44/2019
D. No:10/2024

Mehmet İyici ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Hali arazi icranın iptali talebi – Meşru menfaat – Davacıların merşu menfaatlerine ilişkin temel koşullar – Davanın reddi53/1989 Hali Araziler (İcralama ve Yönetim) Yasası Md.12 13 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.11

İndir

15.01.2024

YİM
Numara:152/2019
D. No:4/2024

Sezgin Yıldırım ve diğeri ile Girne Belediyesi ve/veya Girne Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı ve/veya Girne Belediye Meclis Üyeleri ve/veya Girne Şehri Hemşehrileri arasında İşyeri mühürleme kararının iptali talebi – İdari icrai işlem kavramı – İdari ihmal – İdari ihmalin varlığı için aranan koşullar – Davanın reddi51/1995 Belediyeler Yasası Md.82 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.6

İndir

29.09.2023

YİM
Numara:189/2019
D. No:21/2023

Tel-Za Construction Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında İhmal - İdarenin hangi hallerde idari ihmalde bulunmuş sayılacağı – İdarenin bağlı yetkisi – Rekabet Kurulunun ihaleye ilişkin kararlarının bağlayıcı olduğuKKTC Anayasası Md.152(4) - 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.72(5) 82

İndir

30.03.2023

YİM
Numara:5/2019
D. No:11/2023

Ümit Ünsal ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ve diğeri arasında Vekaleten müdürlüğü sona erdiren kararın iptali talebi - K.T. Kooperatif Merkez Bankasının idari yetki kullanan bir makam olduğu – 1 yılı aşan vekaletin müktesep hak meydana getirmeyeceği – Yasal sürenin üzerinde vekaletin ancak Anayasa 49(3) uyarınca tazminat ödenmesini sağlayacağı – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.41(3) 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.2 9 - Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Personel Tüzüğü (AE 74/1986) Md.5 20 24 25 26 29(1)(2) 67(1)(2) 68

İndir

28.03.2023

YİM
Numara:203/2019
D. No:10/2023

M.Toros Ticaret Limited ile Merkezi İhale Komisyonu ve/veya Başkanı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında İhalenin verilmesi kararının iptali talebi – Yasanın verdiği takdir hakkının idari şartname ile kaldırıldığı iddiası – İdari şartnamenin yasaya aykırı olması nedeniyle ihaleyi veren kararın iptali20/2016 Kamu İhale Yasası Md.76

İndir

17.03.2023

YİM
Numara:62/2019
D. No:7/2023

Güner Konedralı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve diğeri arasında Profesör atanma talebinin reddi – Meşru menfaat – Meşru menfaatin yasal ve/veya hukuksal bir durumdan kaynaklanması gereği – Davanın reddi60/2000 Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası Md.2 21(1)(A)(C) 22 79 80 - Atatürk Öğretmen Akademisi Yükselme ve Ünvan Tüzüğü Md.5 7 8 12 13

İndir

28.02.2023

YİM
Numara:128/2019
D. No:5/2023

Andrew Chattalas ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasında Anayasaya havale - Anayasaya havalenin koşulları - Anayasa Mahkemesinin o konuda daha önce karar vermesinden ne anlaşılması gerektiği - Şirket hissedarının Taşınmaz Mal Komisyonundan talepte bulunmasıKKTC Anayasası Md.1 8 17(2) 36 148 - 67/2005 Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.2 6(2)(4) 22 - 2006 Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü Md.2

İndir

01.12.2022

YİM
Numara:129/2019
D. No:26/2022

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. ile Maliye Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri - İdarenin icrai niteliği olmayan karar ve işlemlerinin dava edilemeyeceği - İdarenin mahkeme kararına gerek duymaksızın uygulayabileceği bir yaptırım içermeyen irade açıklamasının kişinin hukuki statüsünde değişiklik yapmayacağı45/2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası Md.4 7 21(1)

İndir

21.06.2022

YİM
Numara:104/2019
D. No:19/2022

Salih Korhan Aşgar ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasındaTerfi işleminin iptali istemi - idarenin takdir yetkisi - idarenin takdir yetkisine açıkça görülen bir takdir hatası olmadıkça mahkemenin müdahale edemeyeceği - davanın reddi7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.58(4)(A) 63(5) - 46/1982 Gümrük Ve Rüsumat Dairesi Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(2)(C)(a)(Ç)

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon