Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.02.2024

YİM
Numara:69/2018
D. No:7/2024

Burçin Argın ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü vasıtası ile KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında İlgili şahıslara verilen terfinin iptali talebi – iptali talep edilen idari kararın açık bir lisanla talep takririnde ortaya konması gerektiği – meşru menfaat – mahkeme kararlarının idarece yerine getirilmesi zorunluluğuKKTC Anayasası Md.1 136 152B - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.73

İndir

05.01.2024

YİM
Numara:214/2018
D. No:1/2024

Ali Özcan Rende Merhum Mustafa Osman n/d Mustafa Osman Rende n/d Mustafa Rende Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatıyla ile İskan Komitesi vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Eşdeğer mal belgesinin iptali istemi – idarenin icrai ve icrai olmayan işlemleri arasındaki ayrım – İcrai işlem/teyit edici işlem ayrımı – Davanın reddi 41/1977 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md.82(1)

İndir

01.11.2023

YİM
Numara:66/2018
D. No:25/2023

Bellagio Holiday Village Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Ön izin kararının iptali talebi – Ön itirazın öncelikle dinlenmesi – Meşru menfaat – İdarenin iradesi dışında sona eren işlemlerKKTC Anayasası Md.76 152(2) - 31/2009 Şans Oyunları Yasası Md.6(3)(5) 7(1) - 25/2013 İyi İdare Yasası Md.15(2)

İndir

03.10.2023

YİM
Numara:148/2018
D. No:24/2023

Tözüm Targen ile KKTC İçileri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Tapu düzeltmesinin iptali talebi - Tapu Müdrürünün kararları – Tapu müdürünün kararlarına itiraz – İdarenin icrai işlemleri – Yetkili Mahkeme tartışması – Davanın reddiFasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Md.80

İndir

29.09.2023

YİM
Numara:22/2018
D. No:22/2023

Aziz Kent ve diğerleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Emlak vergisi alma işleminin iptali talebi – İdarenin icrai işlemleri – Özel yasa genel yasa çatışması – Eski yasa yeni yasa çatışması – Eski özel yasa yeni genel yasa çatışması – Kararın iptali60/1994 Eski Eserler Yasası Md.3 4 18(3) - 50/1995 Taşınmaz Mal Vergisi Yasası Md.8 33 - KKTC Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü Md.84(9)

İndir

31.08.2023

YİM
Numara:192/2018
D. No:20/2023

Engomi Beach Hotel Ltd. ile Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasında Kararın iptali talebi - İdarenin takdir yetkisi - Takdir yetkisine Mahkemenin müdahalesi - Yüksek İdare Mahkemesinin tespit nitelikli kararlar veremeyeceği – Adil Yargılanma hakkı açısından makul süre kriteri – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.17 35 152 - 67/2005 Anayasanın 159 uncu Maddesinin (1) inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.6 8 9 13 - 2006 Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü (AE 156/2006) Md.4 7 8 9

İndir

08.05.2023

YİM
Numara:152/2018
D. No:15/2023

Ermis Klokkaris ile 67/2005 sayılı Yasa altında oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu ve diğeri arasında Tazminat ve kullanım kaybı talebi - İdari işlemin sebep unsuru - İdarenin takdir yetkisi - YİM’in idarenin takdir yetkisine hangi hallerde müdahale edebileceği - Davanın reddi67/2005 Anayasa’nın 159. Maddesinin (1). Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası Md.4 6 8(4) 13 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.17 - 2006 Taşınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü Md.7 8 9

İndir

08.05.2023

YİM
Numara:277/2018
D. No:13/2023

Ali Altınlı ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı arasında İdari işlemin iptali talebi- Takas kararını içeren bakanlar kurulu kararının iptali- Kazandırıcı birel işlem kavramı- Dinlenilme hakkı- Davanın reddi27/2013 İyi İdare Yasası Md.16 17(1) 18 - 41/1977 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md.92(3)(A)(b)(B) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal(Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Md.5

İndir

31.01.2023

YİM
Numara:218/2018
D. No:3/2023

Önder Akser ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğeri arasında Sözleşmenin feshinin iptali istemi - 75 günlük hak düşürücü süre - İdari işlemin yoklukla sakat olduğu iddiası - İdari işlemde yokluğun koşulları - Davanın reddiKKTC Anayasası Md.152(3) - 18/1986 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası Md.3 4(1) 5(1) 7

İndir

30.01.2023

YİM
Numara:93/2018
D. No:2/2023

Halide Özerin ile KKTC Şehir Planlama Dairesi vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasında Geri alınan işlemlerin iptali talebi- İdarenin işlemlerini geri alması- Açık hukuka aykırılık halinde idarenin işlemi geri alması- Birel işlemden etkilenecek olan kişiye dinlenilme hakkı tanınması- Davanın reddi27/2013 İyi İdare Yasası Md.18

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon