Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.10.2023

YİM
Numara:193/2016
D. No:23/2023

Erenköy Karpaz Belediyesi ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC arasında Bakanlar Kurulunun tahsisi iptal kararı - İdarenin işlemlerinin gerekçeli olması gerektiği – İşlemin iptali KKTC Anayasası Md.159(3) - 41/1997 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md.4(1) - 53/1989 Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası

İndir

22.03.2023

YİM
Numara:226/2016
D. No:8/2023

Terminal Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcılığı arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri- İdarenin icrai niteliği olmayan karar ve işlemlerinin dava edilemeyeceği- İdarenin mahkeme kararı gerekmeksizin uygulayacağı yaptırım içermeyen irade açıklamasının icrai işlem kabul edilemeyeceği- Davanın reddi Fasıl 113 Şirketler Yasası Md.121 123(1)(2)(c)(3) 375 377 378

İndir

02.11.2021

YİM
Numara:254/2016
D. No:16/2021

Filiz Aydın ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaÖğretmen münhali - Anayasaya havale - anayasaya havalede etkenlik unsuru KKTC Anayasası - Md. 148 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.16(2)

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:140/2016
D. No:8/2021

University of North Cyprus Ltd. ile Yüksek Öğrenim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında Anayasaya havale - anayasaya havalenin koşulları - havale talebi yapıldığı zaman yürürlükte olmayan yasa maddesine ilişkin havale yapılıp yapılamayacağıKKTC Anayasası - Md.1 8 148 - 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md. 14 41 42 43

İndir

21.05.2021

YİM
Numara:263/2016
D. No:7/2021

Eray Manik ile K.K.T.C Bakanlar Kurulu vasıtası ile K.K.T.C ve diğerleri arasındaKamulaştırma - kamulaştırma ilke ve prensipleri - kamulaştırma ihbarında kayıtlı mal sahibinin adı ve kamulaştırılmak istenen malın koçan numarasının yazmasının zorunlu olmadığıKKTC Anayasası - Md. 41 - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası - Md. 3 4 6 - 17/2008 İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü (Onay) Yasası -

İndir

07.05.2021

YİM
Numara:254/2016
D. No:5/2021

Filiz Aydın ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaÖğretmen ataması - meşru menfaat - meşru menfaatin varlığı - idari işlemlerde hukuka uygunluk karinesi - idari işlemin dayandığı başka bir idari işlemin varlığı halinde dayanak idari işlemin de dava edilmesi gerektiği25/1985 Öğretmenler Yasası -Md. 16

İndir

07.05.2021

YİM
Numara:285/2016
D. No:4/2021

Selçuk Genç ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaÖğretmenlik münhalinin iptali - yetki - münhali iptal etme yetkisinin kimde olduğu - davanın reddi25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.10

İndir

10.09.2020

YİM
Numara:170/2016
D. No:16/2020

ARNET Limited ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve/veya Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Lefkoşa Şehri Hemşehrileri arasında Emlak vergisinin iptal edilmesi talebi - faturanın vergi tarh ve tahakkukunun tebliği niteliğinde olduğu - 75 günlük sürenin hesaplanmasında idarenin işlemine ilişkin gönderilen yazılara vereceği cevabın süresinin dikkate alınması27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 21 - 50/1995 Taşınmaz Mal Vergisi Yasası - Md.2 8(1)(B)

İndir

18.06.2020

YİM
Numara:68/2016
D. No:11/2020

Mehmet Deveci ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında.Tutuklama ve ihraç emri - 75 günlük hak düşürücü sürenin başlangıcı - yokluk halinin hangi durumlarda varolduğu - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 152 - Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası - Md. 6(1)(g) 14(1)

İndir

16.06.2020

YİM
Numara:91/2016
D. No:8/2020

Atila Öznur ile Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı vasıtasıyla KKTCni temsilen Başsavcılık arasındaDisiplin hukuku - kamu görevlisine kınama cezası verilmesi - kamu görevlisine kınama cezası verilebilmesi için soruşturma başlatılması gerektiğiKKTC Anayasası - Md. 121(4) - 9/1979 Kamu Görevlileri Yasası -Md. 98 98A 98B

İndir

      
12345678


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon