Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.02.2023

YİM
Numara:84/2015
D. No:6/2023

Emine Ali Bey n/d Emine Songüz ve diğeri ile İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasında Puanların iadesi talebi - İptal davalarında iptali talep edilen veya işlemin açıkça ve spesifik olarak belirtilmesi gerektiğiAnayasa Md.152

İndir

08.12.2022

YİM
Numara:38/2015
D. No:27/2022

Öncel Özbahadır ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu ve/veya Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Yolcu taşıma izninin iptali talebi - Meşru Menfaat kavramı - 75 günlük hak düşürücü sürede ihtilaf çıkması - İdarenin kararında gerekçe olmaması - İdarenin kararında yapılan olumsuz tavsiyelere neden uyulmadığını belirtmesi gerektiği KKTC Anayasası Md.152(2)(3) - 50/2000 Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Md.8(1)(2) 12(8) 14(2)

İndir

18.01.2021

YİM
Numara:244/2015
D. No:2/2021

KLC Developments Limited ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ve diğeri arasındaProje mimarının müelliflikten azli talebi - meşru menfaat - meşru menfaatin koşulları - herhangi bir hukuksal durumdan kaynaklanmayan menfaatin meşru olarak değerlendirilemeyeceği - davanın reddiKKTC Anayasası -Md. 152 - 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Md. 2 3 6 18 22 27 32 39 40(3) - 2008 Mimarlar Odası Vize Tüzüğü - Md. 2 6(1)(7)

İndir

21.09.2020

YİM
Numara:119-130/2015
D. No:17/2020

Alsancak Belediyesi Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Belediye Meclis Üyeleri ve Alsancak Hemşehrileri ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Meşru menfaat - çevrenin kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve imar uygulamaları gibi konularda meşru menfaatin geniş yorumlanması gerektiği - karma idari işlemler - hazırlık işlemleri - cumhuriyet meclisinin idari işlemleriKKTC Anayasası - Md. 38 119 159(1)(a)(b)(c)(2) - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md. 15 16 - 63/1993 Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme )Yasası - 26/1993 Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası - Md. 18 19 20 24

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:76/2015
D. No:29/2019

Lütfi Özter ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri - idarenin icrai nitelikli olmayan işlemlerinin dava edilemeyeceği - idarenin ihmalinden söz edebilmek için idarenin hukuken yapması gereken veya yapmaması gereken bir eylem veya işlemin varolması gerektiği 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Md.62 104

İndir

29.08.2019

YİM
Numara:187/2015
D. No:20/2019

Şefket Göçmen Nakliyat Limited ile KKTC Rekabet Kurulu arasındaRekabet hukuku - rekabetin kısıtlanması - Rekabet Yasasının uygulanmayacağı durumlar36/2009 Rekabet Yasası - Md. 4 39

İndir

12.04.2019

YİM
Numara:226/2015
D. No:11/2019

Yudum Mişon ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisiKKTC Anayasası- Md.120 121 152 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.21 - 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.4 - 22/1992 İş Yasası

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:159/2015
D. No:5/2019

Damla Aligüllü Avcı ile Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaHazırlık işlemi icrai işlem ayrımı - meşru menfaat kavramı25/1985 Öğretmenler Yasası -Md.11 - Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü - Md. 2 16(5)(7) 17

İndir

25.01.2019

YİM
Numara:102/2015
D. No:1/2019

Münir Erçika Ticaret Limited ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaGümrük vergisi tarifeleri44/1996 Gümrük Vergileri Tarife Yasası - Md. 2(1)(2) 7(1)(2) 8

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:192/2015
D. No:29/2018

Hüseyin Kozanoğlu ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındameşru menfaat - hazırlık işlemlerinin dava edilebilmesiKKTC Anayasası-Md. 152(6) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü

İndir

      
12345678


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon